SAMENVATTING BIEDAFSPRAKEN (KORT)

2 - Multi

2 is inviterend als harten de kleur is.
Antwoorden 2SA : 3/ minimum/medium, 3 max schoppen (!!!), 3 max harten (!!!)
Na 3/ is 3/ vragen naar minimum/medium

Drury

Na 3e/4e handopening van 1/ vraagt 2 naar kwaliteit opening.
Herbieden is minimale opening (minder dan 12 pnt).

Azenvragen (RKC)

4SA: 0-3 , 1-4, 2-5 zonder troefvrouw (5), 2 met troefvrouw (5)
6//? = 1 aas met renounce)

Ongebruikelijke sprong naar 5//: Azenvraag, waarbij geboden kleur NIET mee telt.

Walsh

Bijz. biedverlopen: 1 - 1 - 1/ : onverdeelde hand met 5-krt
1 -1/ -1SA-2: zwak met 6 kaart

LOB (2SA)

Limiet Of Beter na 1/ opening.
Antwoorden:
- Herbieden = zwak (12-14)
- Beste kleur = sterker
- Kleuren boven troef = cue

1SA opening

* 4 e hand 12-14. Let op!! Herbieden van 1SA geeft 15-17 SA aan.
* Na 1SA (wij) - 2X - pas - pas geeft 1SA openaar een info-doublet met een waardeloze doubleton in X

Forcing SA

Na 1 is 1SA forcing.
Wanneer: Geen 2 over 1 MF of 3-krt met 8-11

1 - 2

8-11. Zwakker via 1SA

Multi Landy

2 : Hoge kleuren
2 : 6 kaart /
2 : 5 krt en 4 krt laag
2 : 5+ krt en 4 krt laag

“Stayman in doubt”

1SA - 2 - 2 / => 3 (Conventioneel!!)
Steun met 4333. Vraagt openaar met 4333 3SA te bieden.

Lebensohl

1SA – (2X) – 2SA – (pas) - 3 (verplicht)
•  Als je niet op 2 nivo kon bieden = zwak.
•  Als je wel op 2 nivo kon bieden = inviterend

Consequenties:
•  Op 3 nivo bieden zonder Lebensohl is MF
•  Lebensohl is hooguit inviterend.

Ghestem

Sterk of bagger

Flannery (nog niet)

2 = 5+ en 4+ ( altijd langer) , 12-15 pnt.
Conventie is nodig als 1 na 1 geen 4krt belooft.

2SA = Enige forcing bod.
3 = extra lengte , 3 = extra lengte (dus minimaal 6-5)
3 = minimaal , 3 = 5431 met overwaarde, 3SA = 5422 met overwaarde

2 2// = NF;
2SA=Forcing=>3=min, 3// = max met plaatje in die kleur, 3SA=max met dichte 6 krt, 4x=sterk

Tegenbieden (samenvatting)

Supportdoublet

1X – pas – 1Y – BOD – DBL : 3 kaart steun in Y

SuppertREdoublet

Redoublet na partners volgbod geeft exact Ax of Hx aan. (1x – 1Y – dbl – RDBL)

Verdediging multi 2

1e hand ( Zolang kleur niet bekend is) :

•  DBL = 15+ balanced,
•  Kleur op 2 nivo : 14+,
•  vanaf 2SA transfers

2e hand (kleur bekend): Normaal balancen. Geen transfers

Vervolg:

Na DBL
•  2SA is afwijzen , hierna biedt 'dubbelaar' 3x met minimum.
•  eigen kleur = sterk en forcing
Transfer weigeren is MF

Multy Landy

2 - Hoge kleuren ; 2 -6 kaart / ; 2 - 5 krt en 4 krt laag ; 2 - 5+ krt en 4 krt laag

Verdediging Muidenberg

Ongeveer zelfde als verdediging tegen 2? :
•  DBL = 15+ balanced.
•  Kleur op 2 nivo : 14+
•  2SA en hoger : transfer, goede 5 kaart.
•  In uitpas: Normaal balancen. Geen transfers.

Antwoorden na DBL:
•  2SA Zwakke hand, maximaal 10 punten; verplicht partner tot 3 met minimaal DBL
•  3 / / : Eigen kleur (5+), inviterend
•  Eigen kleur met sprong: manche forcing

Ghestem tegenpartij

* Dbl : Wil gedubbeld tegenspelen in minimaal 1 vd Ghestemkleuren :
* Nieuwe kleur: NF !!!
* Cue laagste : “Wat moois” in laagste niet-Ghestemkleur.(bv Na 1 - 2SA => 3 is goede steun in )
* Cue hoogste : “Wat moois” in hoogste niet-Ghestemkleur..(bv Na 1 - 2SA => 3 is mooie )

1SA - info DBL Na 1SA (wij) - 2X - pas - pas geeft 1SA openaar een info-doublet met een waardeloze doubleton in X

 

Competitief bieden

1x – dbl - ??

Rdbl : 9+ zonder fit.
Hierna evt proberen tegenstander te doubleren.

Bod : Bij 10- gewoon bieden alsof er niet is gedoubleerd.

Truscott : met fit
•  2SA = invite
•  Ook op x en x !!!

Support DBL

1x – (p) – 1y – (1z) : DBL geeft exact 3 krt steun.

Support RDBL

(1x) – 1y – (dbl) : RDBL geeft exact Ax of Hx aan.
Note!! Gevaarlijke consequentie is dat pas Ax en Hx ontkent !!Opties die we (nog) NIET spelen
Wereldconventie Wanneer: Na 2x/x (zwak), 3x/x, 1x/x - 2(3)2x/x en overige fit-preempts tegenpartij.
4x - 5+ andere hoge kleur en 5+ xx
4x - 5+ andere hoge kleur en 5+ x
Ghestem
tegenpartij

Doublet : kan 1 vd 2 grijpen.
Bod in eerst te bieden ghestemkleur : Mooie eigen kleur.
Bod in andere ghestemkleur : Mooie fit.
Eigen kleur: Niet forcing. Zwakke lange kleur.
Eigen kleur met sprong : FITBID met lange eigen kleur.

Fitbids Wanneer:
1. Na parners volgbod in hoge kleur is sprongbod mooie kleur met fit.
2. Na preeempt van partner in hoge kleur is nieuwe lage kleur een fitbid.
Competitief 2SA Na partners volgbod is 2SA forcing. Herhaalt partner kleur dan mag worden gepast.

 

Vaak gespeelde conventies tegenpartij

DONT

DBL – 6 kaart (2 =relay) ; 2 - 4krt en 4krt hoog ; 2 - idem ; 2 - 4/4 / ; 2 - 6krt zwak

Bergen raises Klik hier

 

Signalen van tegenstanders

Romeins

ONeven is aan. Hoe kleiner hoe sterker het aansignaal. Volgorde: 3,5,7,9,10,8,6,4,2
Even is in principe af. H-L in even kan aan zijn bij gebrek aan oneven kaarten !!!
Let op! Velen spelen omgekeerd Romeins.

Romeins-Lavinthal

Oneven is aan in de kleur.
Even is Lavinthal: Hoge vraagt om bovenliggende kleur, lage vraagt om onderliggende kleur.

Lavinthal

klein = lagere kleur. bv 2 vraagt om ; hoog = hogere kleur. bv 10 vraagt om

Revolving Discards

Hoge kaart vraagt bovenliggende kleur, Lage kaart vraagt onderliggende kleur.
Alleen 2 t/m 10 doen mee. Na signaal volgt distributie.
bv: H 9 8 7 2 Eerst wordt met de 2 lagere kleur gesignaleerd, dan H-L => even aantal over.