Bridge beter bij Schiedam '59

Samenvatting biedafspraken

 

Algemeen

Tijdens de starterscursus hebben we het eerste jaar een aantal onderwerpen behandeld m.b.t. het bieden.
Hier onder een samenvatting van de afspraken die we hebben gemaakt.

Wie de basis van het bieden (kleurvolgorde, langste kleur eerst e.d.) nog even na wilt lezen, klik HIER.

1SA opening   : 15 – 17 , verdeelde hand

Antwoorden Pas      Minder dan 9 punten. Geen 5 kaart harten of schoppen.
  2♣       Stayman conventie.
  2        Jacoby transfer (Minimaal 5 kaart harten, Vanaf 0 punten !!)
 

2       Jacoby transfer.(Minimaal 5 kaart schoppen. Vanaf 0 punten !!)

  3SA     10 of meer punten.,  Geen 4 kaart harten of schoppen.
  4/4♠  6 kaart harten/schoppen. Genoeg punten voor manche.
            (Kan ook via de Jacoby transfer worden geboden !!)

Stayman conventie (Na 1 SA opening)

Met 2♣ vraag je of de 1SA openaar een 4 kaart hoog heeft.

Antwoorden 2        Jacoby transfer (Minimaal 5 kaart harten, Vanaf 0 punten !!)
 

2       Ja ik heb een 4-kaart , misschien ook een 4-krt ♠

  2♠       Ja, ik heb een 4-kaart ♠, maar geen 4-kaart

Bepaal zelf met deze informatie welke manche je gaat spelen.

Opmerking: In sommige beginnersboeken staat dat jet met een 4-kaart en 4-kaart ♠ 2SA moet bieden.
                   Dit doen wij dus NIET, maar bieden in dit geval 2♥. In het verdere verloop is een eventuele
                   vierkaart schoppen af te leiden.

Jacoby transfers (Na 1 SA opening)

2 Geeft een 5 kaart harten aan : Partner biedt verplicht 2
2 Geeft een 5 kaart schoppen aan : Partner biedt verplicht 2♠
2♠ (Gevorderd) - Transfer naar klaver of ruiten

Verder biedverloop na antwoord 1SA openaar.

pas

Zwak, geen interesse in de manch

2SA Invite.
- Partner past of biedt 3 /3♠ met zwakke hand (15 punten, slechte 16).
- Partner biedt de beste manche met sterke hand (Goede 16 of 17 punten)

 

1SA bijbod      : Zwaktebod als er op 1 niveau geen fit is gevonden

Hoog-laag       : Na het openen met een 5-kaart kan de 2e kleur op 2-nivo worden geboden ipv 1SA
                         Bv: 1 - 1♠ - 2♣     - Openaar heeft een 5 kaart en een 4 kaart ♣ met 12 – 16 punten
                                                             (Met meer punten wordt 3♣ geboden)

4e kleur            : Conventie. De 4e kleur (bv 1 - 1♠ - 2♣ - 2) is conventioneel en niet echt !
                           Het vraagt :  - Stop in geboden 4e kleur.
                                               - 3 kaart steun (in dit geval ♠)

Volgbod          : Vanaf 8 punten. Kleur moet kwaliteit hebben (5 –kaart en plaatjes) !!

Doublet           :  Tot en met 2♠ is doublet informatief !
                           Belangrijk: Doublet op belooft in ieder geval 4-kaart ♠ en andersom.

Uitkomst          : Kleintje belooft plaatje: Speel van H 9 5 3 de 3.
                         Hoogste van een serie : Kom van H V B de heer.
                         Speel van 2 lage kaarten eerst de hoogste: bv van 8 3 speel je de 8.
                         Kom in troefcontract nooit uit onder je aas.

Bijspelen         :  3e man doet wat hij kan
                           Speel van een serie de laagste. Speel bv van V B 10 de 10.
                           Hoog = aan, laag = af

4SA (Azen vragen)     :   5♣     - 0 of 3 azen
                                       5     - 1 of 4 azen
                                       5    - 2 azen

                          

BIEDEN

Bridgen bestaat uit twee onderdelen, het bieden en afspelen. Bij het bieden wordt aan de hand van een aantal regels via een soort code bepaald wat er gespeeld gaat worden (het ‘contract’). Tijdens het bieden wordt bepaald wat de troef wordt en hoeveel slagen er gemaakt moeten worden.

1. Doel van het bieden

Tijdens het bieden wissel je met je partner informatie uit over de kaarten die je in handen hebt (jouw ‘hand’). Deze informatie bestaat uit het aantal punten (bv openen vanaf 12 punten) en de verdeling van de hand (je gaat kleuren bieden waarin je minimaal 4 kaarten hebt).

Kortom: Tijdens het bieden bepaal je de troefkleur (of SA) en of je de manche speelt of niet.

2. Algemene principes

Algemene regels

 1. Tel het aantal punten van je hand. (Aas = 4, Heer = 3, Vrouw = 2, Boer = 1).
 2. De deler begint met bieden.
 3. Openen mag vanaf 12 punten
 4. Een nieuw bod moet hoger zijn dan het vorige bod
 5. Het laagste bod is 1♣ (1 + 6 = 7 slagen), het hoogste 7SA (7 + 6 = 13 slagen

 

Begrippen

Openaar          : Degene die het bieden opent.
Bijbieder          : Partner van de bieder
Tegen bieden  : Bieden van de “tegenpartij”, nadat de andere partij heeft geopend.

Openen

Openen vanaf 12 punten (Aas = 4, Heer = 3, Vrouw = 2, Boer =1)
Volgorde:  klaver – ruiten – harten – schoppen – Sans atout.
Biedt je langste kleur eerst. Punten in kleur zijn onbelangrijk.
Bij twee 4-kaarten eerst de laagste. Bij twee 5-kaarten eerst de hoogste.

Doel

 1. Probeer een “fit” (samen minimaal 8 kaarten in kleur) te vinden.
  Dit doe je door in de bieding om de beurt een kleur aan te bieden.
  Heb je een fit: stop met zoeken en steun partner !
  Kun je geen fit vinden, speel dan in Sans atout.
 2. Bepaal of je een manche kunt spelen of niet.
  Tel jouw punten bij die van partner. Heb je er samen meer dan 25, dan probeer je de
  manchepremie te behalen

Bijbieden (partner van de openaar)

Vanaf 6 punten.
Vanaf 10 punten mag je nieuwe kleur op 2 niveau bieden.
     (Als je ook op 1 niveau kunt bieden gaat dat voor).
Bij ‘fit’  wordt kleur partner gesteund en zoek je niet verder.

Tegen bieden (partij die NIET heeft geopend)

Biedkleur moet stevige kleur zijn. Minimaal 5 kaart en minimaal 5 punten in kleur.
Vanaf 8 punten. Liever wat meer.

3. De manche

Door het bieden en maken van de volgende contracten verdien je de manchepremie.

3SA                - 9 slagen zonder troef.
4 en 4♠       - 10 slagen met schoppen of harten als troef
5♣ en 5        - 11 slagen met ruiten of klaver als troef.

Als je samen niet genoeg punten hebt voor de manche stop je zo snel mogelijk. Het liefst in een troefcontract (als je fit hebt), anders in Sans Atout.

 

4. Zwakke biedingen

Wat is zwak ?

Openaar is zwak als hij 12 – 14 punten heeft.
Bijbieder is zwak als hij minder dan 10 punten heeft.

Principes

1. Partner steunen zonder sprong is zwak.
2. Het herbieden van 1SA is zwak.
3. Het herbieden van je eigen kleur (minimaal 6 kaart) zonder sprong is zwak.
4. Het bieden van je 2e kleur onder de eerste op 2 niveau is zwak.
    Bv. Je opent 1 harten, partner 1 schoppen. Nu is 2 klaver en 2 ruiten zwak.
    Je vraagt partner te kiezen tussen de 2 kleuren.

 

5. Sterke biedingen

Als partner geboden heeft en je hebt samen genoeg punten om naar de manche te gaan ben je “sterk”. Voor openaar en bijbieder gelden natuurlijk andere criteria.

Wat is sterk ?

 1. Openaar heeft 18-19 punten en partner heeft bijgeboden.
 2. Openaar heeft mooie zeskaart en vanaf 16 punten en partner heeft bijgeboden.
 3. Bijbieder heeft vanaf 12/13 punten. Samen dus minimaal 24/25 puinten.

 

Je bent dus “sterk” als je ziet dat je samen 25 punten of meer hebt en dus de manche kunt bieden.
Zorg er dus voor dat je geen zwaktebod doet. Partner zal passen.

Hoe geef je aan dat je sterk bent ?

 1. Nieuwe kleur op 3 niveau is manche forcing.
  Bv. Je opent 1 schoppen. Partner 1SA (6-9 punten). Stel je hebt ook 4 harten.
  Biedt 3 Harten !!  Je geeft met sprong aan dat je sterk bent. Ten tweede geef je aan dat je
  schoppens langer zijn dan de harten. (of 5 schoppen – 5 harten).
 2. Door het direct bieden van de manche.
  Dit doe je alleen als je een fit hebt in Harten of Schoppen.
  Heb je geen fit of  alleen een fit in klaver of ruiten, ga dan naar sans atout.
 3. Sprong in eigen kleur.
  Dit geeft een mooie 6-kaart aan en vanaf 6 punten. Bv 1 – 1♠ – 3

6. Sterke openingen

Wat is sterk ?

1. Mooie lange kleur met minimaal 16 punten.
2. Sans atout verdeling vanaf 20 punten.

Deze handen kun je op 2 niveau openen.
Later zullen we hier nuances in aanbrengen.


7. De 1 SA opening

Eisen aan 1 SA opening:
1. 15, 16 of 17 punten
2. Evenwichtige verdeling: Van alles wat en maximaal 1 tweekaart (doubleton).
3. Harten of schoppen mogen maximaal een 4-kaart zijn.

Voordelen 1 SA opening:
1. Puntenaantal is meteen bekend.
2. Je weet dat partner in alle kleuren iets aan te bieden heeft.
3. D.m.v. Stayman conventie kan eenvoudig gezocht worden naar harten of schoppen fit.

Principes na 1SA opening:

 1. Probeer altijd mbv stayman conventei (zie onder) of jacoby transfers (zie onder)
  fit in hoge kleur te vinden.
 2. Probeer de sterke hand te laten spelen.
 3. Probeer een troefcontract te spelen als je (bijbieder) minimaal een 5-kaart harten of schoppen hebt.

Bijbieden na 1SA

Tel jouw punten op bij die van de 1SA openaar.
Heb je samen 25 punten of meer : Bepaal welke manche je gaat spelen.
Heb je samen minder dan 25 punten: Bepaal de deelscore. Blijf dus zo laag mogelijk.
Heb je samen ongeveer 25 punten (je hebt 8/9 punten) : Doe onderzoek of het een manche is.

Biedingen na 1SA opening

Pas                  : Minder dan 9 punten. Geen 5 kaart harten of schoppen.

2♣                   : Stayman conventie.
                          Minimaal 9 punten
                          4 kaart harten of schoppen

2                    : Jacoby transfer.
                          Minimaal 5 kaart harten.
                          Vanaf 0 punten !!

2                   : Jacoby transfer.
                          Minimaal 5 kaart schoppen.
                          Vanaf 0 punten !!

2SA                :  8 of 9 punten
                           Geen 4 kaart harten of schoppen.
                           Vraagt partner met maximale 1SA opening 3SA te bieden.

3SA                :  10 of meer punten.
                           Geen 4 kaart harten of schoppen.

4/4♠              : 6 kaart harten/schoppen. Genoeg punten voor manche.


Eenvoudige conventies na 1SA opening:

Stayman conventie

Belangrijke conventie na 1SA is de stayman conventie.
Met het 2 klaver bod is een vraagbod. Je geeft je niet aan dat je klavers hebt, maar vraagt aan de 1SA openaar of hij bij zijn opening toevallig een vierkaart harten en/of schoppen heeft.

Doorgaans is 4/4♠  te prefereren boven 3SA

Wanneer Stayman ?               - Je hebt genoeg punten om niet klem te zitten na een ongunstig
                                                  antwoord. (minimaal 8)
                                               - Je hebt zelf een vierkaart harten of schoppen.

Schema na: 1SA - 2♣ - ???

       2        - Geen 4 kaart harten of schoppen
       2       - 4 kaart harten, misschien ook 4 kaart schopen.
       2♠       - 4 kaart schoppen, geen 4 kaart harten.

Je hebt nu doorgaans genoeg informatie om het bod af te maken.

Lastig is als je het nog niet weet of je genoeg punten hebt voor de manche (je hebt 8/9 punten).
Doe dan een inviterend bod (“invite”).
Bv: 1SA - 2♣  , 
       2   - ??               Biedt 2SA met 8/9 punten.
                                   Partner biedt 3SA met (mooie)16/17 en past met 15/(slechte)16 punten.

Jacoby transfers

Het is vaak goed als het spel door de sterke hand wordt gespeeld. Hij krijgt dan de uitkomst naar zicht toe.
Een goede conventie is dan ook het Jacoby transfer systeem. Hierbij biedt je de kleur onder jouw lange kleur, waarna de 1SA openaar die kleur biedt. Hij zal dan het contract spelen.

Wanneer ?                  - Alleen op en ♠
                                   - Minimaal een 5-kaart.

Voorbeelden (partner opent steeds 1SA):
♠    x  x                                 ♠    x  x                                       ♠    x  x
    H V x  x  x  x                       H V  x  x  x                                H V  x  x  x
    H V x                                   H V x                                         x  x  x
♣   H x                                  ♣   H  x                                       ♣   x  x

Biedt 2♦ !!                            Biedt 2 !!                                    Biedt 2 !!
Na 2 maak je er 4 van.   Na 2 bij partner biedt je 3SA.    Na 2 bij partner pas je.
                                            Partner kiest tussen 3SA en 4  Troef is beter dan SA.

Bijzondere biedserie:
1SA     -           2
2♠       -           3SA     Bijbieder heeft nu exact een 5 kaart schoppen en genoeg punten
                                   voor de manche. Openaar moet met 3 of 4 schoppens corrigeren naar 4♠

8. Tegenspel afspraken:

Uitkomst:

1. Kleintje belooft plaatje.
2. Kom van een serie de hoogste uit.
    Bv: Speel van Heer-vrouw-boer de heer.
3. Speel van een doubleton (tweekaart) eerst de hoogste.
4. Speel van een waardeloze driekaart “MUD” : middle – up – down.
    Reden: Kleinste zou plaatje beloven (heb je niet) en hoogste gevolgd door lagere suggereert
                een tweekaart.

Bijspelen:

 1. “Derde man doet wat hij kan (maar denkt eerst na !!)”
  Doel: Door een hoge kaart te spelen dwing te bij de leider ook een hoge kaart er uit.
           Hiermee maak je mogelijk een kaart van partner hoog.
 2. “Tweede hand laag”.
  Het opstappen met een hoge kaart in de 2e hand kost vaak een slag.
  Bv: leider heeft  H x x tegenover V x x. Dat is maar 1 slag, behalve als tegenspeler
  opstapt met de aas.
 3. Neem een slag zo goedkoop mogelijk. Zo geef je partner vitale informatie.
  Bv: Partner komt uit met een kleintje. Je hebt vrouw, boer en acht in die kleur:
        Speel de boer en niet de vrouw. Als de leider de slag met de aas pakt weet partner (die
        de heer heeft) dat jij de vrouw moet hebben.
        Belangrijk: Als je de vrouw speelt ontken je de boer !!
 4. Zie voor af- en aansignalen hier onder.

Signaleren:

 1. Als de kleur die partner speelt je wel bevalt sein je met een hoge kaart (bv 7 of 8) aan.
  Als het niet bevalt, speel je een lage kaart (bv 2 of 3).
  LET OP: Als je af wilt signaleren en je hebt alleen 7-8-9 , dan is de 7 een afsignaal !

 2. Als je niet kunt bekennen op de door de leider gespeelde kleur (hij is bv aan het troeftrekken), dan kun je een kleur aan of afsignaleren.
  Een hoge kaart is dan aan, een lage af.
  Zie “Geavanceerde afspraken” voor betere systemen.

Overige tips/afspraken:

1. Kom tegen Sans atout uit met je langste kleur.
    Hiermee zijn wellicht lengteslagen te ontwikkelen.
2. Ga door in de kleur die partner is uitgekomen.
     Komt je partner met een kleur uit tegen bv sans atout, ga dan door als je aan slag bent.
     Er zijn misschien lengteslagen (sans atout) te maken in zijn kleur.
3. Speel nooit in de dubbele renonce !
     Dit betekent: Speel in een troefcontract geen kleur die de leider EN de dummy niet meer
     hebben, terwijl aan beide kanten nog troef ligt. Dit kost meestal een slag.
4.  Probeer door troef in te spelen introevers van de leider ‘aan de korte kant’  te voorkomen.
     Komen we later op terug.


9. Tips voor het afspelen:

1. Maak bij het open gaan van de dummy eerst een speelplan.

2. Tel in sans atout je vaste slagen. (bv. Heer-Vrouw-Boer-8-2 is 0 vaste slagen !)
    Je weet nu hoeveel slagen je moet ontwikkelen.

3. Bepaal je werkkleur en ontwikkel deze. Dit is in sans atout vaak je langste kleur.
    Bv. Het ‘er uit pesten van de aas’ , het nemen van een snit of het ontwikkelen van lengteslagen.

4. Probeer in een troefcontract introevers te maken aan de korte kant.

5. Begin (meestal) met troeftrekken. Zo voorkom je introevers bij de tegenpartij.

6. Speel naar plaatjes toe.
    Bv. In je hand drie kleintjes. Op tafel Heer-Vrouw – 4. Door 2x naar de heer-vrouw combinate te spelen     maak je twee slagen als de aas links zit. Speel je de heer om de vrouw hoog te maken, dan zal je waar
    de aas ook zit altijd maar 1 slag maken.

10. Geavanceerde tegenspel afspraken:

Nagenoeg alle toppelers spelen distributiesignalen. Hiermee is in combinatie met het biedverloop snel de hand van de leider uit te tellen. De plaatjes kun je aan de hand van het bieden, de dummy en het spelverloop snel plaatsen.

Uitkomst:

Distributie:       Hoog – laag is een even aantal kaarten in die kleur.
                        Laag – hoog is een oneven aantal kaarten.

Bijlopen:

Distributie:      Hoog – laag is een even aantal kaarten in die kleur.
                       Laag – hoog is een oneven aantal kaarten.

Bij niet bekennen:

Er zijn diverse systemen. Het beste en verrassend genoeg meest onbekende is:

“Schiedams”:  Hoge zwarte kaart vraagt om harten
                       Lage zwarte kaart vraagt om ruiten
                       Hoge rode kaart vraagt om schoppen
                       Lage rode kaart vraagt om klaver.

Dit is ook het enige systeem waarmee je "niets" kunt signaleren, door de kleur aan te seinen waarin je niet bekend. Dat doe je als je partner niets te melden hebt of je kaart geheim wilt houden.

10. Geavanceerde biedingen

Al snel zul je zien dat er veel verschillende kaartcombinaties mogelijk zijn. Het gros is met de standaard biedgereedschappen uit te bieden, maar een groot aantal niet.

De meest voorkomende probleemsituaties:

 1. De tegenstander maakt het je moeilijk door hoog te bieden, terwijl jij toch de meeste
  punten hebt. In hun kleur heb je echter maar 2 kleine kaarten waardoor sans atout een moeilijk verhaal kan worden.
 2. Je hebt een mooie kaart (bv Aas-Heer-Vrouw-zevende), maar niet genoeg punten om te openen.
 3. De tegenpartij opent en je hebt ook een opening. Helaas heb je geen biedbare kleur (Je kunt pas bieden met een 5-kaart !)
 4. Partner opent en de tegenpartij volgt waardoor jij je mooie kleur niet kan bieden omdat je geen 10 punten hebt en de tegenpartij je niet de mogelijkheid geeft op 1 niveau te bieden.

Door speciale biedingen kunnen we problemen de baas.

10.1 Informatie en negatief doublet

Een doublet is bedoeld om de tegenpartij gevoelig down te spelen. In de praktijk is dit meestal pas lucratief als ze te hoog zitten. Het doubleren van lage contracten komt zelden voor.
Daarom spreken we af dat een doublet t/m 2 schoppen informatief is. Je geeft met het doublet aan dat je ook een opening hebt en dwingt partner zijn langste kleur te bieden. Partner gaat zijn langste kleur bieden. Voor een ideaal informatiedoublet heb je in alle kleuren (behalve de door tegenpartij geopende) wat te bieden.

Een tweede situatie waarin een (negatief) doublet uitkomst kan bieden is wanneer de tegenpartij stoort door bij te bieden. Een doublet geeft aan dat je in de ongeboden kleuren iets aan te bieden hebt, maar het moeilijk kunt bieden.

Een informatie-doublet is een reactie op de opening van de tegenpartij. Met een negatief doublet reageer je op een bijbieding van de tegenpartij.

Voorbeeld Informatiedoublet:
Je hebt:          
♠          A H x x
         x
          B x  x  x
♣         H V B x

Geef na een 1♥ opening van de tegenpartij met doublet aan dat je een opening hebt en in alle andere kleuren iets hebt te bieden. Partner kiest zijn langste kleur.

Voorbeeld negatief doublet:
Je hebt:          
♠          x  x
         H V x  x
          B x  x 
♣         H x  x  x

Partner opent met 1♦ en de tegenpartij biedt 1♠.
Probleem! Op 2 niveau mag je niet bieden (geen 10 punten), 1SA is onaantrekkelijk (geen ♠ stop) en je loopt het gevaal een - fit mis te lopen.
Met doublet los je dit probleem op.

Afspraak: Een negatief doublet op of ♠ belooft altijd de andere hoge kleur !!

  1. . Preemptieve openingen

   Mooie 7-kaart, weinig punten: Open op 3-niveau !

   Als je een mooie lange kleur (7-kaart) hebt maar niet voldoende punten om te openen maak je het de tegenpartij moeilijk door op 3 niveau te openen. Je lengteslagen zorgen er voor dat je niet te veel down gaat als het even tegen zit.
   Doel preemtieve opening: Geef de tegenpartij weinig biedruimte voor mancheonderzoek.

   Multi 2 ruiten opening

   Omdat zwakke handen met een zeskaart harten of schoppen nogal vaak voorkomen is daar een aparte conventie voor bedacht: De multi 2 ruiten opening.
   Je opent met 2 ruiten, waarna partner met een zwakke hand 2 harten biedt. Als je schoppens hebt corrigeer je natuurlijk naar schoppen.

   Schema:
   2 -   2       : Partner geeft aan geen manche te zien zitten.
                          Pas met een 6-kaart , biedt 2♠ met een 6-kaart ♠.

                              2SA       : Dit is een vraagbod.
                                              Partner heeft een sterke hand en vraagt aan jou wat je precies hebt:
                                              Antwoorden:      3♣   - Mooie zwakke 2 harten. Net geen opening.
                                                                        3    - Mooie zwakke 2 schoppen. Net geen opening.
                                                                        3   - Slechte zwakke 2 harten
                                                                        3♠   - Slechte zwakke 2 schoppen

   • De cue

    Een cue is een bod in de kleur van de tegenpartij.
    In de meeste gevallen vraag je hiermee of partner een stop heeft in deze kleur. Zo ja, dan moet hij sans atout bieden.

    Voorbeeld:
    ♠  x
    A V x
      B x  x  x  x
    ♣ A H x  x

    Partner opent met 1♦. Je denkt meteen aan een eindcontract van 3SA. De tegenpartij biedt echter 1♠. 3SA kun je niet meer veilig bieden en voor 5♦ moet je 11 ipv 9 slagen maken.

    Biedt 2♠ !!!  Hiermee vraag je of partner een schoppen stop (Aas of heer) heeft. Met dit bezit kan hij SA bieden. Omdat hij het eerste SA biedt, zal hij het ook spelen. Vooral prettig als hij bv slechts de heer heeft.
    Biedt openaar geen SA, dan is 3SA geen optie en ga je voor het alternatief 5♦


x

Jos van den Dool