Bridge beter bij Schiedam '59

7. SA van 18-19 punten


7.1. Algemeen

Verdeelde handen, ook wel Sans atout handen genoemd, kunnen zeer nauwkeurig aan de partner worden omschreven. In de starterscursus hebben we gezien dat de 1SA opening 15-17 punten belooft en het herbieden van 1SA, na eerst op 1 niveau te hebben geopend, 12 -14 punten. Extra voorwaarde bij de 1SA opening is dat de hand verdeeld moet zijn (geen singleton en maximaal één doubleton) en geen vijfkaart hoog mag bevatten.

Met een aantal eenvoudige afspraken kunnen we ook sans atout handen met meer dan 17 punten aangeven.

Schema "verdeelde handen":

Punten

Hoe geef je het aan

Voorbeelden

Opmerking

12 – 14

Open op 1 niveau en herbiedt SA zonder sprong.

1 – 1♠ – 1SA
1♠ – 2 – 2SA

Hand hoeft niet verdeeld te zijn.

15 – 17

1SA opening

 

Verdeelde hand,
geen vijfkaart hoog.

18 – 19

Open op 1 niveau en herbiedt SA met sprong.

1♣ – 1♠ – 2SA
1♣ – 1 – 2SA

Verdeelde hand
Vijfkaart hoog mogelijk

20 – 22

Open met 2SA23 +

Open met 2♣ en herbiedt 2SA


We gaan in deze les wat dieper in op de 18-19 SA. Deze is wat ingewikkelder dan de SA openingen vanaf 20 punten, omdat er al twee kleuren zijn geboden.

7.2. Sans atout met 18-19 punten

Principe:          Open met je langste kleur.
                        Spring vervolgens naar 2SA (sla eventueel nog niet geboden kleur over !!)
                       
Voorwaarden:  18 of 19 punten
                        Verdeelde hand (geen singleton, maximaal één doubleton)
                        De hand kan geopend zijn met vijfkaart harten of schoppen

Voorbeelden:

Voorbeelden

Opmerking

1♣ – 1♠ – 2SA

 

1 – 1♠ – 2SA

Vijfkaart harten is mogelijk

1♣ – 1 – 2SA

Openaar kan nog vierkaart harten of schoppen hebben

1♠ – 2 – 3SA

Ook deze sprong is 18-19. Met 12-14 wordt 2SA geboden.


Opmerking: Als het eerste bijbod van partner 1SA is, kan met “18-19 punten en een verdeelde hand” vaak het beste direct naar 3SA gesprongen worden (eindbod). bv: 1 – 1SA – 3SA of 1– 1SA – 3SA.
In het laatste geval kan een 5-3 hartenfit de mist in gaan.
Het is zonder ingewikkelde afspraken erg lastig om deze fit te vinden.

7.3. Onmisbare hulp: Het 3 vraagbod

De sprong om extra kracht aan te geven heeft een aantal vervelende nadelen:

1. Het neemt biedruimte weg
2. Soms worden één of zelfs twee hoge kleuren ‘verzwegen’
    (bv. na 1♣ – 1 – 2SA kan openaar nog harten en/of schoppen hebben).
3. In veel gevallen kan er nog een 5-3 fit in de hoge kleur mogelijk zijn.
    Om al deze problemen op te lossen spreken we af dat:

    Na een sprong naar 2SA is het 3♣ bod een vraagbod.

    Dus: Na 1X – 1Y – 2SA is 3♣ een vraagbod. Bv: 1♣ – 1 – 2SA – 3♣ (vraagbod !!)

Waar vraagt 3♣ naar ?


Het 3♣ bod vraagt de 2SA bieder om nadere informatie:

  • Heb je een nog niet geboden vierkaart hoge kleur ?  en/of
  • Heb je een driekaart steun in mijn kleur?                      en/of
  • Is jouw eerste kleur een vijfkaart?

Voorbeelden 3♣ conventie:

Voorbeeld 1:
Bieden: 1♣ – 1 – 2SA – 3♣ (vraagbod) Antwoorden: 3  - Vierkaart harten
      3♠   - Vierkaart schoppen
      3SA - Geen vierkaart hoog.
Voorbeeld 2 :
Bieden: 1♣ – 1 – 2SA – 3♣ (vraagbod) Antwoorden: 3 - Vierkaart ruiten
      3 - Driekaart harten
      3♠ - Vierkaart schoppen
      3SA - Geen ongeboden vierkaarten.
Voorbeeld 3:
Bieden: 1 – 1♠ – 2SA – 3♣ (vraagbod) Antwoorden: 3 - Vijfkaart harten
      3♠ - Driekaart schoppen
      3SA - De rest.

Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn, gaat het bieden van de nog niet geboden hoge kleur voor.

7.4. Voor gevorderden: Verdere verfijning puntenrange SA handen

Het is mogelijk de puntenrange van sterke SA handen tot op 2 punten nauwkeurig aan te geven.
Voorwaarde is dat je de 2 opening hebt gereserveerd voor de populaire ‘multi’ opening.

Schema SA openingen voor gevorderden:

Punten

Hoe geef je het aan

12 – 14

Open op 1 niveau en herbiedt SA zonder sprong.

15 – 17

1SA opening

18 – 19

Open op 1 niveau en herbiedt SA met sprong.

20 – 21

Open met 2SA

22 – 23

Open met 2♣ en herbiedt 2SA

24 – 25

Open met 2 (Multi) en herbiedt 2SA

26 – 27

Open met 2♣ en herbiedt 3SA

28 - 29

Open met 2 (Multi) en herbiedt 3SA

Enz.

Steeds een stapje hoger.


7.5. Voorbeelden 18-19

7.5.1. Openaar heeft 18-19 punten

 

De bieding

HVBx

Ax 

Hxx

AVxx

Open met 1♣. Herbiedt  2SA (sprong, 18-19) na 1 of 1 bijbod.

AV

HBx

Hxx

AVxxx

Open met 1♣. Herbiedt  2SA (sprong, 18-19) na 1,1 of 1♠.
Na 1SA bijbod wordt meteen 3SA geboden.

HBx

AVxxx

HVx

Axx

Open met 1. Herbiedt  2SA (sprong) na 1♠.

HVBx

Hx 

Axxx

HVx

Open met 1. Herbiedt  2SA na 1

7.5.2. Partner van 18-19 hand

 

De bieding

 Hoe verder ?

Axxx

xxx 

HBxx

xx

1♣ - 1 - 2SA - ??

3♣ ( vraagbod).
Partner kan nog een 4-kaart schoppen hebben.

HBxxx

Vxxx

x

Hxx

1♣ - 1♠ - 2SA - ??

3♣ ( vraagbod).
Partner kan nog een 4-kaart harten en/of 3-kaart schoppen hebben.

AVxxx

xxx

Bx

Hxx

1 - 1♠ - 2SA - ??

3♣ ( vraagbod).
Partner kan nog een driekaart schoppen hebben.

Axxx

Bxxxx 

x

Bxx

1 - 1 - 2SA - ??

Pas !
Te weinig punten. Je kunt nu wel de 5-3 harten- en/of 4-4 schoppenfit missen. Verder bieden is echter onverantwoord.

 


 


x

Jos van den Dool