Bridge beter bij Schiedam '59

6. Het Reverse Bod


Algemeen

Bij verdeelde handen is het eenvoudig de kracht van een hand door te geven. Naast de 1SA opening (15-17 punten) is op allerlei manieren de exacte puntenrange van de verdeelde hand aan te geven.

Bij onverdeelde handen is dit een stuk lastiger. Vooral de sterke varianten (bv 5-4 verdelingen) zonder uitgesproken kracht in één van de kleuren kunnen lastig zijn. Hiervoor is het reverse bod bedacht.

Wat is een reverse bod?

Reverse betekent in bridge ‘oneconomisch’: Je biedt een kleur die partner heeft overgeslagen (mogelijkheid 1) of je biedt met een sprong op 3-niveau (mogelijkheid 2). Het zal duidelijk zijn dat je hiervoor extra kracht en verdeling  nodig hebt.

Een reverse bod kan op twee manieren worden gedaan:

 1. Bieden van de kleur die partner heeft overgeslagen

  voorbeeld 1: 1 – 1SA => 2♠ is ‘reverse’  : 5 kaart , 4 kaart ♠ en 16+ punten
                       bv ♠: HVxx  : AVBxx   : x   ♣: HVx

  voorbeeld 2: 1 – 1♠    => 2 is ‘reverse’  : 5 kaart ♦, 4 kaart en 16+ punten
                       bv ♠: x  : AVxx   : AVBxx   ♣: HVx

 2. Bieden van de 2e kleur met sprong

  Als je de kleur één niveau hoger biedt dan je zou kunnen, spreken we ook van reverse.
  (Hoewel het dezelfde betekenis heeft, heet de sprong naar 3-niveau formeel geen reverse.
  De criteria zijn echter nagenoeg hetzelfde. Het 2e bod is echter op 3 ipv 2 niveau.
  )

  voorbeeld 1: 1♣ – 1 => 2♠ is reverse  : 5 kaart ♣, 4 kaart ♠ en 17+ punten
                       bv ♠ HVBx  AVx   x   ♣ HVxxx

  voorbeeld 2: 1♠ – 1SA => 3♣ is reverse  : 5 kaart ♠, 4 kaart ♣ en 17+ punten
                       bv ♠: HVBxx  : AVx   : x   ♣: HVxx

  voorbeeld 3: 1 – 1♠    => 3♣ is reverse  : 5 kaart , 4 kaart ♣ en 17+ punten
                       bv ♠: x  : AHBxx   : ABx   ♣: HVxx

  Belangrijk: Een nieuwe kleur op 3-niveau is mancheforcing!!
                      Er mag dus NIET onder de manche worden gepast.
                      Daarom doen we dit bod pas vanaf 17 a 18 punten.

Waaraan moet een reverse bod voldoen ?

  1. Er zijn minimaal 2 biedbare kleuren, waaronder één 5+ kaart. (Uitzondering: 4-4-4-1 verdeling)

  2. De hand is niet geschikt om 1 SA (15-17) mee te openen of 2SA (18-19) mee te herbieden.

  3. Minimaal 16 punten, maximaal 20 punten. Bij sprong naar 3-niveau minimaal 17 a 18 punten.

Een veelgemaakte fout

Een veel gemaakte fout is dat de eerst geboden kleur van een als “reverse bod” bedoeld bod geen 5-kaart is. Bijna altijd was een 2SA herbieding het aangewezen bod geweest.

Voorbeeld:      ♠: HVxx  : VBx   : Ax   ♣: AVxx  (18 punten)
Bieding:           Open 1♣. Na een 1 of 1 bijbod wordt niet 2♠ geboden, maar 2SA.
                        Mis je nu een eventuele schoppenfit? Nee! Zie les “7 – 18-19 punten met SA verdeling”

Voorbeelden

Jouw hand

De bieding

HVBx

Hxx

AVxxx

Open met 1♣. Herbiedt  2 (sprong, reverse) na 1♦ of 1 bijbod.

A

HVBx

Hxx

AVxxx

Open met 1♣. Herbiedt 2(reverse) na 1, 1♠, 1SA of 2♣ bijbod.

HVBx

Hxx

AVxxx

Open met 1♣. Herbiedt  2 (sprong, reverse) na 1 of 1.

HVBx

Ax

HVBxxxx

Open met 1♣. Herbiedt  2♠ (sprong, reverse).
Herbiedt later nog een keer de klaver om aan te geven dat je er meer dan de beloofde vijf hebt. Bv. 1♣ – 1 – 2♠ – 2SA – 3♣

HVBxx

Hxx

AVxx

Open met 1♠. Herbiedt  3♣ (Manche forcing !).

HVBx

Ax 

Hxx

AVxx

Open met 1♣. Herbiedt  2SA (18-19) en NIET 2♠ (reverse).
De klaver is geen 5-kaart.

HVBx

AHxx

AVxx

De uitzonderling: 4-4-4-1 verdeling:
Open met 1♣ en herbiedt  2♠ (reverse). De klaver is weliswaar geen 5-kaart, maar het alternatief 2SA is nog onaantrekkelijker.

 x

Jos van den Dool