Bridge beter bij Schiedam '59

5. De 4e kleur


Algemeen

Tijdens het bieden kan het voorkomen dat je nog informatie nodig hebt, maar dat er geen goed bod voorhanden is om het bieden aan de gang te houden.
Deze situatie doet zich vaak voor als de bijbieder voor de tweede keer aan de beurt is en er ondanks het bieden van 3 kleuren nog geen fit is gevonden.

Een voorbeeld:

Het bieden gaat: 1♣ – 1 – 1♠ - ??

Probleem 1: Wat moet je bieden met  ♠: xxx  : AVxxx   : Vx   ♣: AVx
                    3SA lijkt aangewezen, maar dan mis je een eventuele 5-3 harten fit.

Probleem 2: Wat moet je bieden met  ♠: HBx  : VBxx   : xx   ♣: AVxx
                    3SA lijkt aangewezen, maar je bent erg zwak in ruiten, die partner ook al niet geboden heeft.

Oplossing voor beide problemen is meestal de 4e kleur conventie.


Wat is de 4e kleur conventie

Als er al drie kleuren geboden zijn, is het minder waarschijnlijk dat in de laatst overgebleven kleur wel een fit gevonden wordt.
Daarom reserveren we dit bod om het bieden aan de gang te houden en bovenstaande problemen op te lossen.

De 4e kleur is daarom:

  1. conventioneel (“zegt niets over de geboden kleur”)
  2. forcing (er mag niet op worden gepast)
  3. een vraagbod

Voorbeelden:

1♣ – 1 – 1♠ - ??        : 2 is 4e kleur
1  – 1♠ – 2♣ - ??        : 2 is 4e kleur

Antwoorden op de 4e kleur

De 4e kleur is primair een forcing vraagbod. Het vraagt de openaar zijn hand nader te omschrijven.

Dit kan zijn:

  1. Bod in Sans atout : Dit geeft een stopper aan in de geboden 4e kleur.
  2. Driekaart steun

Als partner zowel een driekaart steun als een stopper in de 4e kleur heeft, wordt het laagst mogelijke bod gedaan.

Nog een keertje de eerder beschreven problemen na: 1♣ – 1 – 1♠ - ??

Probleem 1 :

De hand: xxx AVxxx Vx AVx  
Wens: Vinden van een eventuele 5-3 harten fit.
Oplossing Biedt 2 (4e kleur). Partner biedt 2 met een 3-kaart steun.

Probleem 2 :

De hand: HBx VBxx  xx AVxx  
Wens: 3SA vermijden als er een lek is in ruiten. 3SA is ook (veel) beter in partners hand.
Oplossing

Biedt 2 (4e kleur).
Partner biedt 2SA met een ruitendekking (Dat wilde je horen, biedt 3SA!).

Als partner 2 biedt (3-kaart steun), kun je met 3 (herhaalde 4e kleur) nog een keer vragen of hij/zij een stopper in heeft.

 

Samenvatting

  1. 4e kleur is conventioneel, forcing en een vraagbod.
  2. De vraag is: “Heb je een stop in 4e kleuren/ofHeb je een 3 kaart steun in mijn kleur
  3. De 4e kleur kan herhaald worden. Zelfde betekenis!

 


x

Jos van den Dool