Bridge beter bij Schiedam '59

4. Sterke openingen


Algemeen

Als we op eigen kracht, of met minimale steun van partner, de manche kunnen maken is het natuurlijk jammer als hij/zij op onze opening past met minder dan 6 punten.
Dit soort sterke handen openen we daarom op 2-niveau en spreken af dat de partner hier niet op mag passen.

We maken onderscheid tussen manche-forcing en semi-forcing handen. Bij een manche-forcing hand kun je op eigen kracht de manche maken. Bij een semi-forcing hand heb je minimale steun van partner nodig.

Welke sterke biedingen spreken we af?

- 2♣ :    Manche forcing in ALLE kleuren of SA verdeling vanaf 23 punten
- 2  :    Semi forcing ruiten: 9 a 10  slagen met ruiten als troef
- 2 :    Semi forcing harten: 8 a 9 slagen met harten als troef
- 2♠ :    Semi forcing schoppen: 8 a 9 slagen met schoppen als troef

x


4.1.  2
: Manche-forcing opening

Regeltjes 2♣ opening:

-  Open 2♣  waarbij je de manche zonder steun van partner in handen hebt.
-  Partner mag hier NIET OP PASSEN
-  Partner biedt ALTIJD 2 als afwachtbod.
-  Openaar geeft na 2 aan welke mancheforcing hij heeft.

Antwoorden na 2♣ – 2

2:      : 6+ kaart harten, 10 speelslagen en vanaf 20 punten
2♠       : 6+ kaart schoppen, 10 speelslagen en vanaf 20 punten.
2SA     : 23-24 punten met SA verdeling (5 kaart harten of schoppen is toegestaan)
              Verder bieden als na 2SA opening (Stayman, Jacoby)
3SA     : 25 of meer punten met SA verdeling.
              Verder bieden als na 2SA opening (Stayman, Jacoby), 4k = stayman !

Voorbeelden:

AHVBxx HVBxx Ax - Open 2♣ en herbied 2♠ na het 2 wachtbod.
HVxx HVBx  Ax AHV Open 2♣ en herbied 2SA na het 2 wachtbod.
x AHVxxxxxx x Ax Open NIET 2♣ (onvoldoende punten)
Wel goed is 1 of zelfs 4 (als partner heeft gepast).

x


4.2.  Semi forcing openingen

Regeltjes semiforcing opening

  1. Open 2♦/2/2♠ met een 6 kaart, 8 a 9 speelslagen en vanaf 18 punten.
  2. Partner mag hier NIET op passen.
  3. Partner biedt eigen kleur met 5+ kaart en minimaal 2 tophonneurs in deze kleur.
  4. Partner biedt 2SA als wachtbod indien hij geen steun heeft in partners kleur en ook geen mooie eigen kleur heeft.
  5. Partner steunt kleur zonder sprong met sleminteresse. (bv 2 – 3 is steun met sleminteresse !!)
  6. Partner biedt de manche (eindbod).

Voorbeelden:

AHVBxx HVBx Hx x Open 2♠ en herbied 3 na een mogelijk 2SA wachtbod.
Ax HVBxxx  Hx AVx Open 2 en herbied 3 na een mogelijk 2SA wachtbod.
HVxx  AHVBx  Ax xx Open NIET 2 (geen 6 kaart), maar 1
Biedt in de 2e ronde 2♠ (reverse !)
xx AHVBxxx x Axx Open NIET 2 (onvoldoende punten), maar 1♥.
Spring in de 2e ronde naar 3


x

Jos van den Dool