Bridge beter bij Schiedam '59

3. Slam (basis)


Algemeen

Naast de bonus voor het maken van een manche (“manchepremie”) zijn er ook extra punten te verdienen met het bieden van klein slem (12 slagen) of zelfs groot slem (alle 13 slagen).
Om dit verantwoord te bieden is voor klein slem minimaal 32 punten nodig. Voor groot slem is onder normale omstandigheden zelfs 37 punten nodig.

Punten zijn echter slechts een hulpmiddel. Met (hele) lange kleur(en) of juist korte kleuren (renonce of singleton) kunnen extra slagen worden gemaakt en kan het slem al met (veel) minder punten worden gemaakt.
Zo zal iedereen zich voor kunnen stellen dat met 13 schoppens groot slem al met 10 punten te maken is.

Wat is belangrijk?

De basis voor slembiedingen is het ‘azen vragen’ om te checken of je niet twee of meer azen kwijt bent.
Wat geavanceerder is het bieden van controles nadat de fit is vastgesteld. Een controle is een aas, heer, renonce of singleton. Via controlebiedingen onderzoek je of er ‘introefwaarde’ of aansluiting is in jouw lange kleur.

3.1.  Azen vragen

Afspraak : Met 4SA wordt er naar het aantal azen bij partner gevraagd.

Er zijn verschillende antwoordschema’s mogelijk:

a. Eenvoudig schema: 5♣       - 0
  5        - 1 aas
  5        - 2 azen
  5♠        - 3 azen
 

5SA     - 4 azen

   
b. Iets gevorderden: 5♣       - 0 of 3 azen
  5        - 1 of 4 azen
  5        - 2 azen zonder troefvrouw
  5♠        - 2 azen met troefvrouw
   
c. Gevorderden: 5♣       - 0 of 3 ‘azen’ (troef heer telt mee als aas)
  5        - 1 of 4 ‘azen’ (troef heer telt mee als aas)
  5        - 2 of 5 ‘azen’ zonder troefvrouw
  5♠        - 2 azen met troefvrouw

Als groot slem nog tot de mogelijkheden behoort, kunnen ook de heren opgevraagd worden.

Dit kan op 2 manieren:

            a. Eenvoudig:             5SA : Antwoorden als bij het azen vragen.

            b. Gestroomlijnd         Het eerste vrije bod na het azen vragen is ‘heren vragen’.
                                               Hierna zijn de opvolgende biedingen 0 (of 3), 1 (of 4) of 2 heren.

Advies: Vraag alleen heren als je geïnteresseerd bent in GROOT slem. Doe het anders niet.

Voorbeeld gestroomlijnd heren vragen:

1♠ 4♠  
4SA 5 Azenvragen: 5 is (0 of 3 azen)
5 6♣ 5 is gestoomlijnd heren vragen.
6♣ is 2 heren (5♠ = 0 of 3, 5SA = 1 of 4)
7♠    

x

3.2. Controlebiedingen

Wat is een controlebieding (cue)?
Als er een fit gevonden is en er voldoende punten (of verdeling !) zijn om slem te onderzoeken, is het raadzaam om naar aansluiting in elkaars kleuren te zoeken. Dit kan door middel van ‘controlebiedingen’.

Een controlebieding is:

 1. Een aas
 2. Een heer
 3. Een renonce
 4. Een singleton

Controlebiedingen worden gedaan om ‘lekken’ op te sporen, dan wel aansluiting te vinden in de gezamenlijke handen.
Het ontbreken van een aas en heer in één kleur is met controlebiedingen op te sporen en niet met het robuustere azenvragen.

Wanneer doe je een controlebieding?

Controlebiedingen doe je als slem nog tot de mogelijkheden behoort. Weet je dat er onvoldoende punten voor slem zijn, dan worden controlebiedingen achterwege gelaten.

Voorwaarden:

 1. Er is een fit.
 2. Slem is nog mogelijk.
 3. Na een controlebod gaat partner ook zijn/haar controles doorgeven
 4. Een controle wordt geboden met een sprong (meestal vanaf het 4 niveau !)
  bv :
  - na 1 – 3 : 4♣,en 4 zijn een controlebod (4 niveau).
  - na 1 – 2 : 3♣ en 3 zijn ‘echt’, 3♠, 4♣ en 4 zijn controlebiedingen.

In een latere les gaan we dieper in op controlebiedingen.

x


Een aparte controlebieding, die niet moeilijk te onthouden is, is de splinter:

Splinter

Een splinter is een directe sprong naar een nieuwe kleur op 4-niveau.

Het heeft de volgende betekenis:

 1. Fit in partners openingskleur
 2. Sleminteresse (vanaf ca. 14 punten)
 3. Kort (singleton of renonce) in geboden kleur.

Voorbeeld :     Partner opent met 1♠
                        Je hebt: ♠: ABxxx   : HVBxx   : Hx   ♣: x
                        Biedt 4♣ !! (singleton klaver, fit en sleminteresse)
Hoe verder ?

Een splinter is een ‘controle’. We maken nu de afspraak dat na een controle bieding de volgende biedingen ook een controle aangeven. Een controle is een aas, heer, renonce of singleton.

We vervolgen bovenstaand voorbeeld na 4♣:

Mogelijkheid 1:    Je hebt: ♠: HVxxx   : Ax   : Axx   ♣: xxx          : Biedt 4 (ruiten controle).
                            Partner weet nu dat ♦ aas binnen is en gaat azen vragen.

Mogelijkheid 2:    Je hebt: ♠: HVxxx   : xx   : Vxx   ♣: AVx         : Biedt 4♠ (GEEN of controle).
                            Partner ziet dat er minimaal 2 azen weg zijn en past.

 


x

Jos van den Dool