Bridge beter bij Schiedam '59

14. Doubletten (antwoorden)


Algemeen

In les 2 hebben we het informatie en negatief doublet behandeld.

Even een geheugenopfrisser:


Wat betekent doublet ?
 • Een informatie doublet geef je als de tegenpartij heeft geopend.
  Het betekent: Openingskracht en (bij voorkeur) kort is de geopende kleur.
 • Een negatief doublet geef je als de tegenpartij tegen biedt.
  Het betekent: “Ik heb iets, maar door stoorbod tegenpartij heb ik geen goed bod”.

Gemaakte afspraken

 • Doublet is t/m 2♠ informatief
 • Doublet op 3♣ en hoger is straf
 • Doublet op hoge kleur belooft bijna altijd de andere hoge kleur.
 • Doublet op 1SA is voor straf.
 • Op een informatiedoublet wordt partner ‘dringend verzocht’ iets te bieden.
 • Op een strafdoublet moet partner passen, ook al heeft hij/zij nul troeven tegen.

Uitzonderingen

 • Als tegenpartij preëmptief opent/volgt (op 3 niveau) is doublet informatief/negatief.
 • Als tegenpartij fit heeft en preëmptief op 3 nivo steunt is doublet informatief/negatief.
 • bv 1♣ – pas - 3♣ (bij sterke spelers zwak) - ??  Doublet is informatie en geen straf.

Het geven van een doublet is één, maar hoe reageer je op zo’n doublet van partner?
Hoe geef ik aan of ik punten heb, of juist niet? Tot hoe hoog kan ik bieden?
Allemaal vragen, waarop we in deze les een antwoord proberen te geven.

Er zijn na een (informatie) doublet bij de partner zijn een aantal verschillende situaties te onderscheiden:

 • Opponent rechts past op informatiedoublet van partner. (14.1.1)
 • Opponent rechts steunt zijn partner. (14.1.2)
 • Opponent rechts biedt eigen kleur. (14.1.3)

en na een negatief doublet:

 • Opponent rechts past op negatief doublet van partner. (14.2.1)
 • Opponent rechts steunt zijn partner of biedt een nieuwe kleur. (14.2.2)

De verderop genoemde antwoordschema’s op een informatie of negatief doublet zien er ingewikkeld uit, maar dat valt best mee als je deze vier principes hanteert:

   1. Partner vraagt met doublet of je wat wilt bieden. Doe dit dan ook!.
   2. Ga er na een doublet op een hoge kleur dat partner de andere hoge kleur heeft.
    Heb je fit, biedt deze kleur dan ook!
   3. Als de tegenpartij voor je iets biedt hoef je niet te bieden als je niets te vertellen hebt (bv geen fit, weinig punten). Partner komt nog aan de beurt!
   4. Het bieden van de kleur van de tegenpartij is niet echt (op één weinig voorkomende uitzondering na), maar is een ‘cue’. Het geeft altijd kracht (12 +) aan.
    Op 3 niveau vraagt het om een stopper. Heb je die, biedt dan 3SA.

   x


   14.1. Antwoorden op informatie doublet

   14.1.1. Situatie 1:   1X – Dbl – pas - ??

   De tegenpartij opent. Op doublet van partner past opponent rechts.

   Je bent nu “verplicht” om iets te bieden. Als je past komt partner niet meer aan de beurt.
   Alleen als je 6 troeven tegen hebt, kun je overwegen te passen (Jij maakt van informatiedoublet een strafdoublet)

   Antwoorden na 1X – DBL (partner) - pas
   -
   Bod zonder sprong : Langste kleur, 0 – 7 punten
   -
   Bod met sprong : Langste kleur, 8 – 11 punten
   -
   1SA : 6– 9 pnt, stop in kleur tegenpartij, geen 4 kaart hoog.
   -
   2SA : 10 – 11 pnt, stop in kleur tegenpartij, geen 4 kaart hoog.
   -
   2X (cue) : 12+ punten, zegt niets over X
   -
   3SA/4/4♠ : 12+ Eindcontract.
   Let op: na 1/♠ – DBL belooft partner 4 kaart ♠/
   -
   Pas : Je maakt er straf van !
   Je hebt minimaal een 6 kaart troef tegen.

   Mogelijk probleem :  Je hebt alleen lengte in de kleur van de tegenstander, maar te weinig punten voor 1SA.

   Vervelend, maar je MOET bieden. Anders maakt de tegenpartij een gedubbeld contract.
   Biedt dus (uit armoede) je beste driekaart.

   Voorbeeld 1

   Bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1

   doublet

   pas

   ??

   Opmerking:    Partner belooft naast punten ook tolerantie (in principe 4 kaart) schoppen.
                         Ga er na een doublet op een hoge kleur vanuit dat partner de andere hoge kleur heeft!

   Opgaven:

   Wat biedt je met:

    

   Oplossing

   1.

   ♠ xxxx

   xx

   xxx

   ♣ xxxx

   1♠. Je MOET bieden !

   2.

   ♠ Hxxx

   x

   Vxxx

   ♣ Axxx

   2♠. 9 pnt.
   Spring met 8 – 11 punten. Partner belooft er 4. 

   3.

   ♠ Hxxx

   x

   AVxx

   ♣ Axxx

   4♠. 13 pnt.
   Biedt de manche in ♠. Partner belooft er 4.

   4.

   ♠ Hx

   HVxx

   xxxx

   ♣ xxx

   1SA. Stop in harten, geen ♠ en 7 – 10 punten

   5.

   ♠ Hx

   HVx

   ABxxx

   ♣ xxx

   3SA. Stop in harten en 12+ punten

   6.

   ♠ HBx

   Vx

   Hxxxx

   ♣ Axx

   2 (cue).  12+ punten. (Nog) geen fit.

   7.

   ♠ xx

   xx

   Hx

   ♣ AHVxxxx

   3. Vraagt stop in harten.
   Partner biedt 3SA met stop.

   8.

   ♠ xx

   xxxxx

   xxx

   ♣ xxx

   Je MOET bieden. Bied beste driekaart: 2♣


   Voorbeeld 2

   Bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   doublet

   pas

   ??

   Opmerking:    Partner belooft tolerantie in beide hoge kleuren.
                           Dit hoeven niet altijd 2 vierkaarten te zijn, maar ga uit van minimaal een driekaart.

   Wat biedt je met:

    

    

   Oplossing

   1.

   ♠ xx

   ♥ Hxxx

   ♦ xxx

   ♣ xxxx

   1. 0-5 punten.

   2.

   ♠ Vxx

   Hxx

   xxx

   ♣ Hxxx

   1SA. 6-9 pnt , stop en geen 4 krt hoog

   3.

   ♠ Hxxxx

   xxx

   Hxx

   ♣ Vx

   2♠ (sprong, 8 – 11 pnt)

   4.

   ♠ HBxx

   xxx

   HVxx

   ♣ Vx

   2♠ (sprong, 8 – 11 pnt)

   5.

   ♠ HBxxx

   x

   HVBxx

   ♣ Ax

   4♠

   6.

   ♠ Hxx

   Vx

   AVBxx

   ♣ Hxx

   2♣ (sterk, 12+)

   7.

   ♠ Bx

   xx

   AHVxxxx

   ♣ xx

   3♣ (cue, sprong). Vraagt stop in ♣.
   Partner biedt 3SA met stop.

   8.

   ♠ x

   Hx

   xxx

   ♣ HVBxxxx

   Pas. Maak er een strafdoublet van!

   9.

   ♠ xx

   xxx

   xxx

   ♣ xxxxx

   1. Je MOET bieden. Kies beste 3-krt.

   x


   14.1.2  Situatie 2:
      1X – Dbl – 2X - ??  

   De tegenpartij opent, partner doubleert en rechts steunt.

   Omdat rechts is geboden heb je geen biedverplichting meer! Met weinig punten pas je dus.

   Antwoorden

   Antwoorden na 1X – DBL (partner) - 2X
   -
   Pas : 0 – 5 punten.  (Partner komt nog aan de beurt ! )
   -
   Bod zonder sprong : Langste kleur, 7 - 10 punten
   -
   Bod met sprong : Langste kleur, 11 – 12 punten
   -
   1SA : 7 – 10 pnt, stop in kleur tegenpartij, geen 4 kaart hoog.
   -
   3X (cue) : 12+ punten, zegt niets over X
   Vraagt: Partner heb je een stop in X. Zo ja, biedt dan 3SA !
   -
   3SA/4/4♠ : 12+punten. Eindcontract.
   Let op: na 1/♠ – DBL belooft partner 4 kaart ♠/
   -
   Doublet : ‘Terug gekaatst doublet’.
   Geen uitgesproken kleur. Partner mag zijn beste kiezen.

   Voorbeeld 3

   Bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1

   doublet

   2

   ??

   Opmerking:    Partner belooft naast punten ook tolerantie (in principe 4 kaart) schoppen.
                           Ga er na een doublet op een hoge kleur vanuit dat partner die andere hoge kleur heeft!

   Wat biedt je met:

    

    

   Oplossing

   1.

   ♠ xx

   Hxxx

   Vxxx

   ♣ xxx

   Pas. 0-5 punten.

   2.

   ♠ Hxxxx

   xx

   xxxx

   ♣ xxx

   Pas!
   Er is waarschijnlijk een schoppenfit, maar je bent te zwak om te bieden (< 6 punten)

   3.

   ♠ Hxxx

   xxx

   Hxxx

   ♣ Vx

   2♠. Partner heeft met doublet schoppens beloofd!

   4.

   ♠ HBxx

   xxx

   HVxx

   ♣ Vx

   3♠ (inviterend)

   5.

   ♠ Hxxx

   xx

   HVBxx

   ♣ Ax

   4♠

   6.

   ♠ xx

   xx

   Hx

   ♣ AHVxxxx

   3 (vraagbod). Vraagt stop in harten.
   Partner biedt 3SA met stop.

   7.

   ♠ x

   AVx

   HVBxx

   ♣ Bxxx

   3SA. Geen zorgen over de schoppens. Die heeft partner met doublet geboden !

   8.

   ♠ Hxx

   xx

   Vxxx

   ♣ Axxx

   Doublet. (“Terug gekaatst doublet”)
   Meer dan 6 punten, maar geen 4 kaart schoppen.

   Voorbeeld 4

   Bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   doublet

   2♣

   ??

   Wat biedt je met:

    

    

   Oplossing

   1.

   ♠ xx

   Hxxx

   Vxxx

   ♣ xxx

   Pas. 0-5 punten.

   2.

   ♠ Hxxxx

   xx

   Hxx

   ♣ VBx

   2♠

   3.

   ♠ HBxx

   xxx

   HVxx

   ♣ Vx

   3♠

   4.

   ♠ HBxxx

   x

   HVBxx

   ♣ Ax

   4♠

   5.

   ♠ xx

   Vx

   AHVxxxx

   ♣ xx

   3♣ (vraagbod). Vraagt stop in klaver.
   Partner biedt 3SA met stop.

   6.

   ♠ Hxxx

   HVxx

   xxx

   ♣ xx

   Doublet. Partner, kies er zelf maar eentje.
   "Terug gekaatst doublet".

    

   x


   14.1.3  Situatie 3:      1X – Dbl – 1Y/2Y - ??

   Tegenpartij opent, partner doubleert, rechts biedt eigen kleur.
   Ook nu ben je ontheven van je biedverplichting. Pas dus met weinig punten.

   Antwoorden

   Antwoorden na 1X – DBL (partner) - 1Y/2Y
   -
   Pas : 0 – 5 punten.  (Partner komt nog aan de beurt ! )
   -
   Pas : 6 – 9 punten en geen biedbare kleur.
   -
   Bod zonder sprong : Langste kleur, 6 - 9 punten
   -
   Bod met sprong : Langste kleur, 10 – 11 punten
   -
   1SA : Komt bijna nooit voor.
   -
   2X (cue opening) :   12 + , zegt niets over X.
   -
   2Y (kleur bijbieder) : (Moeilijk) 5+ kaart in Y.
   Ondanks bijbod wil je in die kleur spelen ! 6 – 10 pnt.
   Partner heeft met doublet aangegeven dat hij 'iets' in die kleur heeft.
   Overweging: Strafdoublet !
   -
   3SA/4/4♠ : 12+ punten. Eindcontract.
   Let op: na 1/♠ – DBL belooft partner 4 kaart ♠/
   -
   Doublet (moeilijk !!)  Straf! Je zit net als partner tegen in Y. Y is ‘onze’ kleur !
   Vanaf 9 punten.


   Voorbeeld 5:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   doublet

   1

   ??

   Opmerking : Partner belooft met doublet ook 'iets' in harten.

             Oplossing

   1.

   ♠ Hxxx

   xx

   Bxxx

   ♣ xxx

   Pas. 0-5 punten.
   Als je later nog aan de beurt komt biedt je 2♠

   4.

   ♠ Hx

   xxxx

   Hxx

   ♣ Vxxx

   Pas. 6 - 9 pnt en geen biedbare kleur.

   2.

   ♠ Hxxx

   xx

   Vxxx

   ♣ Axx

   1♠

   3.

   ♠ Hxxx

   xx

   HVxxx

   ♣ Vx

   2♠

   5.

   ♠ Hxxx

   xx

   HVxxx

   ♣ Ax

   4♠

   6.

   ♠ xx

   xxx

   HVxxx

   ♣ Axx

   3 10-11 pnt. Geen schoppen steun.

   7.

   ♠ Hx

   xxx

   HVxxx

   ♣ Axx

   2♣. Cue. 12+ punten. (Nog) geen fit.

   8.

   ♠ Hx

   HVBxx

   xxx

   ♣ xxx

   Doublet (straf !): Flink troef tegen en wat punten.

   9.

   ♠ Hx

   BTxxxx

   Hxx

   ♣ xx

   2.  Partner heeft steun en dit wil je spelen.
   Te zwak voor strafdoubletl.

   10.

   ♠ xx

   Hx

   AHVxxxx

   ♣ xx

   3♣ (sprong, cue ! ). Vraagt stop in klaver.
   Partner biedt 3SA met stop.

   11.

   ♠ xx

   xx

   AHVxxxx

   ♣ Hx

   3 (sprong, cue !). Vraagt stop in harten.
   Partner biedt 3SA met stop.

   x


   14.2. Antwoorden negatief doublet

   Als je opent en de tegenpartij volgt  kun je vaak het bod dat je zonder dit stoorbod gedaan zou hebben niet doen. Vaak zit je zelfs helemaal vast. Een negatief doublet biedt dan uitkomst (zie ook “hoofstuk 2 – Het doublet deel 1” op deze site).

   Hoe reageer je als openaar op een negatief doublet bij je partner?

   Er zijn twee verschillende situaties:

   1. Opponent rechts past op negatief doublet van partner. (14.2.1)
   2. Opponent rechts steunt zijn partner of biedt een nieuwe kleur. (14.2.2)

    

   14.2.1 Situatie 1: 1X – 1Y – Dbl – pas - ??

   Je opent, tegenpartij volgt en partner geeft informatief doublet.
   De opponent rechts past op dit negatief doublet van partner.

   Opmerking:    Met doublet geeft partner aan dat hij iets in de overige kleuren heeft. Is daar een hoge kleur bij, dan is dit bijna altijd een vierkaart. Ga daar dan ook vanuit!

   Antwoorden na 1X (ik) – 1Y - DBL (partner) - pas
   -
   Kleur herbieden : zeskaart
   -
   Nieuwe kleur : Anticiperen op doublet van partner.
   -
   Cue : Sterk (manche forcing).
   Vraagt in eerste instantie een stop.
   -
   1SA : Geen (andere) vierkaart hoog, stop in kleur tegenpartij. Geen overwaarde (12-14/15 pnt).
   -
   2SA : Geen (andere) vierkaart hoog, stop in kleur tegenpartij. Overwaarde (15/16+ pnt).


   Voorbeeld 6

   Het bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   1♠

   doublet

   Pas

   ??

    

    

    

   Opmerking: Partner belooft in ieder geval een vierkaart harten !

   1.

   ♠ Axx

   Hxxx

   xx

   ♣ AVxx

   2. Partner belooft met doublet een 4 krt harten.

   2.

   ♠ Axx

   Hxx

   xxx

   ♣ AVxx

   1SA. Stop en geen vierkaart harten.

   3.

   ♠ AVx

   Hxx

   Axx

   ♣ AVxx

   2SA. Stop, geen vierkaart harten 18-19 pnt.
   3SA is ook prima. Partner heeft ‘iets’.

   4.

   ♠ xx

   Hxx

   Hxx

   ♣ AVxxxx

   2♣. Zeskaart klaver. Geen 4 krt harten.

   5.

   ♠ Hx

   Hxxx

   x

   ♣ AVxxxx

   2. De 4 krt hoog gaat boven de 6 krt laag!

   6.

   ♠ Ax

   AVxx

   x

   ♣ AHBxxx

   2♠. (Cue) Sterk.
   Na 2SA (stop) bieden we 3:sterk, sleminteresse.

   7.

   ♠ xx

   Axx

   x

   ♣ AHVxxxx

   2♠. (Cue) Wil naar 3SA als partner stop heeft.
   Na 2SA (stop) bieden we 3SA.

    

   x


   14.2.2 Situatie 2: 1X – 1Y – Dbl – bod - ??

   Je opent, tegenpartij volgt en partner geeft informatief doublet.
   De opponent rechts biedt een eigen kleur of steunt partner.

   Opmerking:    Met doublet geeft partner aan dat hij iets in de overige kleuren heeft.
   Is daar een hoge kleur bij, dan is dit bijna altijd een vierkaart.
   Ga daar dan ook vanuit!

   Antwoorden

   Antwoorden na 1X (ik) - 1Y – DBL (partner) - bod
   -
   Pas :
   “Niets te melden”. Minimale opening, geen fit.
   -
   Kleur herbieden :
   zeskaart
   -
   Nieuwe kleur :
   Anticiperen op doublet van partner.
   -
   Cue :
   Sterk (manche forcing).
   Vraagt in eerste instantie een stop.
   -
   1SA :
   Geen (andere) vierkaart hoog, stop in kleur tegenpartij. Wel overwaarde (14+ pnt), anders had je gepast.
   -
   Doublet :
    Straf ! Tegenpartij biedt ‘onze’ kleur.

    

   Voorbeeld 7 (zelfde handen als voorbeeld 6, ander biedverloop)

   Het bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   1♠

   doublet

   2♠

   ??

    

    

    

   Opmerking: Partner belooft in ieder geval een vierkaart harten !

             Oplossing

   1.

   ♠ Axx

   Hxxx

   xx

   ♣ AVxx

   3. Partner belooft met doublet een 4 krt harten.

   2.

   ♠ Axx

   Hxx

   xxx

   ♣ AVxx

   Pas. Geen 4 kaart harten, geen overwaarde.

   3.

   ♠ AVx

   Hxx

   Axx

   ♣ AVxx

   3SA. Stop, geen vierkaart harten 18-19 pnt.

   4.

   ♠ xx

   Hxx

   Hxx

   ♣ AVxxxx

   3♣. Zeskaart klaver. Geen 4 krt harten.

   5.

   ♠ Hx

   Hxxx

   x

   ♣ AVxxxx

   3. De 4 krt hoog gaat boven de 6 krt laag!

   6.

   ♠ Ax

   AVxx

   x

   ♣ AHBxxx

   3♠. (Cue) Sterk.
   Na 3SA (stop) bieden we 4:sterk, sleminteresse.

   7.

   ♠ xx

   Ax

   Hx

   ♣ AHVxxxx

   3♠. (Cue) Wil naar 3SA als partner stop heeft.
   Op 3SA (stop) passen we tevreden..


   Voorbeeld 8 (zelfde handen als voorbeeld 6 en 7, ander biedverloop)

   Het bieden gaat:

   Noord

   Oost

   Zuid

   West

   1♣

   1♠

   doublet

   2

   ??

    

    

    

   Opmerking: Partner belooft in ieder geval een vierkaart harten !

             Oplossing

   1.

   ♠ Axx

   Hxxx

   xx

   ♣ AVxx

   2. Partner belooft met doublet een 4 krt harten.

   2.

   ♠ Axx

   Hxx

   xxx

   ♣ AVxx

   Pas. Geen 4 kaart harten, geen overwaarde.

   3.

   ♠ AVx

   Hxx

   Axx

   ♣ AVxx

   3SA. Stop, geen vierkaart harten 18-19 pnt.
   3 (cue, vraagt stop) is ook een (betere) optie.

   4.

   ♠ xx

   Hxx

   Hxx

   ♣ AVxxxx

   3♣. Zeskaart klaver. Geen 4 krt harten.

   5.

   ♠ Hx

   Hxxx

   x

   ♣ AVxxxx

   2. De 4 krt hoog gaat boven de 6 krt laag!

   6.

   ♠ Ax

   AVxx

   x

   ♣ AHBxxx

   4. (Cue) Sterk, hartenfit.
   We gaan slem onderzoeken!
   3♠. (Cue) kan ook, maar dat stelt de hartenfit niet vast. Het bod vraagt 3SA te bieden met een schoppen dekking.

   7.

   ♠ xx

   Axx

   x

   ♣ AHVxxxx

   Lastig. Je wilt naar 3SA als partner stop heeft in schoppen en ruiten. Zo niet, dan maar 4.
   Begin met 2♠. (Cue)
   Op 2SA (stop) bieden we 3SA en hopen dat partner een ruitenstop heeft. Als partner geen SA biedt (geen stop!), bieden we 4.(4-3 fit)


x

Jos van den Dool