Bridge beter bij Schiedam '59

13. Doubletten (gevorderden)


Algemeen

Naast het informatief en negatief doublet (zie les 2) zijn er nog een groot aantal situaties waarvoor het doublet gebruikt kan worden.

De meeste bekende zijn het:

Naam Betekenis
1. Uitkomst doublet Aangeven van goede uitkomst.
2. Heropeningsdoublet Open houden van de bieding als het op laag niveau uitsterft.
2.1 - Opening wordt uitgepast
2.2 - Partner beschermen (partner kon niet bieden)
2.3 - Balancing (tegenpartij heeft fit, maar punten zitten verdeeld)
3. Support doublet Driekaart steun na volgbod tegenstander.

x


1. Uitkomst doublet

Situatie: De tegenpartij doet een conventioneel bod (bv transfer) waarin jij kracht hebt.
   
Betekenis: Met dit doublet geef je aan waarmee partner uit moet komen.
   
Voorbeeld:

♠: xx   : AHVxx   : xx   ♣: HBxx 

Tegenpartij opent met 1SA, waarna er met 2 een transfer naar schoppen wordt gegeven. Met doublet geef je nu aan dat je mooie hartens hebt en verzoekt partner hiermee uit te komen.
Let op: Doe het dus NIET met bv ♠: Vx   : Bxxxxx   : HVx   ♣: Hx

x


2. Heropeningsdoublet

Er zijn drie situaties waarin je niet ‘het kaas van het brood’ moet laten eten en met behulp van een doublet het bieden nieuw leven in kan blazen.

2.1. Situatie: Opening wordt uitgepast.

Situatie: Tegenpartij opent iets dat wordt uitgepast. Bv 1♣ – pas – pas
   
Conclusie: Tegenpartij heeft niet genoeg punten voor de manche.
Tegenpartij heeft maximaal 24 punten (19 + 5) en minimaal 12 (12 + 0).
   
Aktie:

Biedt doublet om alsnog fit te vinden of
biedt eigen 5-kaart (ook als het niet aan de criteria voldoet, zoals Hxxxx !)

   
Belangrijk ! In de uitpas situatie wil je vaak alleen het bieden openhouden en reken je op punten bij partner. De partner moet daar rekening mee houden en niet te enthousiast worden !!
   
Voorbeeld 1: Bieden: 1♣ – pas – pas - ??
Je hebt: ♠: HBxx   : VBxx   : Hxx   ♣: xx

Aktie: Biedt “doublet” en pas op elk bod dat partner doet
   
Voorbeeld 2: Bieden: 1♣ – pas – pas - ??
Je hebt: ♠: Vxxxx   : Hx   : HVxx   ♣: xx
                      
Aktie: Biedt 1♠ . (In uitpas hoeft volgbod geen goede 5-kaart te zijn)
Doublet is niet goed. Partner zal waarschijnlijk 1 bieden met een 4-kaart.

2.2. Bescherm partner : Partner kon (wilde !) na een volgbod niet bieden.

Situatie: Het kan zijn dat partner na een volgbod van de tegenpartij ‘geen bod had’.
Partner heeft b.v. kracht in de kleur van de tegenpartij en wil graag tegenpartij gedoubleerd down spelen. Doublet is echter informatief en dwingt partner te bieden.
   
Aktie:: Bescherm partner met een heropeningsdoublet
   
Voorbeeld: ♠: Bxx   : AHVxx   : xx   ♣: Axx 
                      
Het bieden gaat: 1 – 2 – pas – pas
                      
“Bescherm” partner met doublet partner en hou het bieden open.

Partner kan hebben:
- ♠: Axx   : x   ♦: VBTxxx   ♣: Vxx : Partner past en maakt er een starfdoublet van.
- ♠: Axx   : x   ♦: xxx   ♣: VBTxxx  : Partner biedt 3♣. Dit is veel beter dan 2 tegenspelen.


2.3. Balancing: De tegenpartij heeft een fit, maar biedt geen manche (bv 1 – 2 – pas).

Situatie: De tegenpartij vindt fit, maar blijft op 2-niveau hangen.
   
Conclusie: Wij hebben misschien wel even veel (of meer!) punten als de tegenpartij.
Partner heeft wat punten, maar kon geen doublet of volgbod doen.
Vuistregeltje: “Zij een fit, wij een fit”
   
Aktie: Geef een doublet om de eigen fit alsnog te ontdekken.
   
Voorbeeld:

Jij:          ♠: HBxx  : xx   : Hx      ♣: HBxx
Partner: ♠: Vxxx   : Bxx : Axxx   ♣: Vx

Hou na 1 – pas - 2 – pas – pas  het bieden open met doublet.
2♠ is een prima contract. Als de tegenpartij 3 biedt gaat dit waarschijnlijk down.

Dit doublet heet ook wel 'balancing' of 'ééntje liften' doublet.

x


3. Support doublet

Situatie: Doublet na volgbod tegenpartij in 4e hand (bv 1♣ – pas – 1 – 1♠ – doublet)
   
Betekenis: Exact 3 kaart steun in partners kleur (in voorbeeld heeft openaar dus 3 kaart harten.
   
Voorbeeld:

♠: Hxx   : Vxx   : AVxxx   ♣: Hx

Je opent 1 , partner 1 en tegenpartij biedt 1♠. Met doublet (ipv 1SA !) geef je precies een driekaart harten aan.

 


x

Jos van den Dool