Speelavond - oefenspellen  
Spel: 17  A x x x               Bieden:         Bieden:      
Noord/- x x x                     -  Zuid opent langste kleur : 1, noord antwoord met 1♠.  
    A x x           W N O Z     - Zuid heeft fit en minimale opening (13-14 pnt) : 2♠  
    x x x           pas pas 1     - Noord heeft 8 punten. Samen met de 13/14 pnt van  
x x     V x x     pas 1♠ pas 4♠       partner is dat onvoldoende voor de manche. Pas !  
H 8 7 3     V B x x     pas           Afspelen:    
H x x       x x                 - Uitkomst: V. West signaleert 'aan' met de 8  
V B 10 x     A x x x                 -  De leider trekt troef en snijdt de vouw er uit door vanuit  
    H B x x                       noord een kleintje naar de boer te spelen.  
    A x                     - Ook H kan 'er uit gesneden' worden. (Speel V voor).  
    V B 10 9 8       Contract: 2♠ (Noord)   - Omdat ♣A bij oost zit wordt ook de ♣H gemaakt.  
    H x                      Resultaat: 2♠  + 3    
Spel: 18  x x               Bieden:         Bieden:      
Oost/NZ A x                     -  Oost en west bieden in volgorde hun kleuren.  
    10 9 x x         W N O Z     - In de 2e biedronde wordt de schoppen fit ontdekt.  
    A 7 6 4             1 pas     - Bijbieder west heeft 9 punten en steunt  zonder sprong  
H B x x     A x x x     1 pas 1♠ pas       Oost weet dat west 6-9 pnt heeft en past.  
B 10 x x     H V x     2♠ pas pas pas     Afspelen:    
A x x     V B x x                 - Zuid start ♣H. Noord signaleert 'aan' met ♣7.  
x x     B x                 -  De leider trekt troef en snijdt succesvol op ♠V.  
    V x x                     - Na troef trekken wordt A 'er uit gejaagd'.  
    x x x x                       Speel hierbij 'plaatjes van de korte kant'.   
    H x         Contract: 2♠ (Oost)     -  Als zuid V dekt 'promoveert' 10 bij noord.  
    H V 5 3                     Resultaat: 2♠ +1    
Spel: 19 H B 10 x             Bieden:         Bieden:      
Zuid/OW -                     - Zuid opent met 1H. Noord doet een bijbod van 1S  
    A x x x x       W N O Z     - Zuid herbiedt 1SA (13/14 pnt): Geen schoppen steun,   
    x x x x               1       geen 6-kaart harten en geen 2e kleur.    
x x x     A x x x     pas 1♠ pas 1SA     -  Noord heeft 6-9 punten en moet passen.  
A 10 9 6 3   8 7 5     pas pas pas              
B 10       x x x                 Afspelen:    
H V 10     A x x                    - Voordat de leider de ruitenkleur uitspeelt, moet hij eerst  
    V x                       de schoppen of harten aas er uit jagen.   
    H V B 4 2                     Schoppen is beter het 3 slagen oplevert.  
    H V x         Contract: 1SA (Zuid)     Met ruiten kun je aan beide kante komen.  
    B x x                     Resultaat: 1SA +1    
Spel: 20 A V x x               Bieden:         Bieden:      
West/Allen x x x                     - In de 2e biedronde biedt de openaar 1SA: Geen fit en  
    A x x          W N O Z       13/14 punten.    
    x x x         pas pas 1♣ pas     -  West heeft een 6 kaart en herbiedt deze zonder sprong  
x x x     H B x     1 pas 1SA pas       (6-9 punten)    
H V B T x x   x     2 pas pas pas            
x x       H V x x                 Afspelen:    
x x     A x x x x                 - De leider terkt alle troeven.    
    x x x                     - Ruiten: tweemaal kleintje naar de dummy (heer/vrouw)  
    A x x                     - Schoppen: klein naar de boer (snijden op de vrouw)  
    B x x x         Contract: 2 (West)          
    H V B                     Resultaat: 2 +1    
Spel: 21 H x x x               Bieden:         Bieden:      
Noord/NZ x                     -  Er wordt geen fit gevonden. Met 1SA geeft bijbieder  
    H B x         W N O Z       in de 2e biedronde aan dat hij 6-9 punten heeft.  
    A V B x x         1♣ pas 1            
A B 10 9    V x     pas 1♠ pas 1SA            
A x x     H V 10 9     pas pas pas       Afspelen:    
9 x x     V 10 x x                 - West komt het beste de ongeboden kleur uit.  
10 x x     x x x                   9 (top van niets).    
    x x x                     - Zuid speelt zijn klavers uit. Let er op dat je eerst  
    B x x x x                     de heer speelt (plaatjes van de korte kant).  
    A x x         Contract: 1SA (Zuid)          
    H x                       Resultaat: 1SA c (of +1)    
Spel: 22 B x x x               Bieden:         Bieden:      
Oost/OW A x x                      - Oost biedt zijn langste kleur eerst: 1H  
    V         W N O Z      - Na 1S bij west introduceert oost zijn 2e (lagere) kleur:  
    A x x x x            1 pas       2 . Hiermee geeft oost aan dat de 1e kleur (harten)   
A V x x x   x     1♠ pas 2 pas       een 5-kaart is en hij 13-14 punten heeft.  
x     H V x x x     pas pas          - West heeft fit en 6-9 punten: pas !    
B x x x x     A H x x                 Afspelen:    
x x     V x x                  - Moeilijke start (zuid). Beste is een kleine klaver.  
    H x x                      - Leider trekt troef met aas en heer.     
    B x x x                       Zie je dat B voorzetten een slag kost?  
    10 x x         Contract: 2 (Oost)      - Door over en weer troeven worden 10 slagen gemaakt.  
    H B x                     Resultaat: 2 + 2    
Spel: 23 H B x x x             Bieden:         Bieden:      
Zuid/Allen A x x x                      - Zuid opent 1 en herbiedt 1SA na 1♠ in noord.  
    x         W N O Z      - Bijbieder noord heeft 6-9 punten, maar past toch niet!  
    x x x               1       Door nu 2 te bieden geeft hij aan dat hij een 5-kaart  
V x x     10 x x     pas 1♠ pas 1SA       schoppen en een 4 kaart harten heeft gehad.  
x x     V x x     pas 2 pas pas       Zonder sprong is dit nog steeds 6-9 punten !  
A H x x     V B 10 9     pas            - Fit gevonden! Zuid past tevreden.    
B x x x     H x x                 Afspelen:    
    A x                      - Oost start V.    
    H B x x                      - De leider trekt troef en snijdt op V.    
    x x x x         Contract: 2 (Noord)    - Ook alle andere snits (schoppen, klaver) zitten 'goed'.  
    A V x                     Resultaat: 2 +2    
Spel: 24 B 10 3               Bieden:         Bieden:      
West/- 10 7 4 3                      - West opent met 1♠. Oost heeft 12 punten en mag   
    B 10 9 7       W N O Z       (moet!) op 2 niveau bieden: 2♣    
    H 7         1♠ pas 2♣ pas      - West heeft 6-kaart schoppen en biedt 2♠.  
V 9 8 6 4 2   A 7     2♠ pas 4♠ pas      - Oost weet genoeg: 25 pnt en samen 8 schoppens: 4♠.  
A V 6     9 8 5 2     pas pas                
A     V 4 3                 Afspelen:    
B 5 2     A V 6 3                  - Noord start B. Oost klein en zuid natuurlijk ook klein.  
    H 5                      - Leider speelt troef: ♠A en kleintje naar de vrouw.  
    H B                      - Leider neemt snit in harten en klaver voor extra slagen.  
    H 8 6 5 2       Contract: 4♠ (West)          
    10 9 8 4                     Resultaat: 4♠ +1