Spellen biedcursus        
Hoofdstuk 1 - 3: De opening en het bijbod
Spel: 1  A V 6 4               Bieden:         Bieden:        
Noord/- A V B 2                     -  Noord heeft 13 punten en mag openen.
    3 2         W N O Z     -  Open met 1. Laagste van 2 vierkaarten. 
    7 5 2           1 pas 4     - Zuid heeft harten-fit en 13 punten. 
7 3 2     B 10 9 8     pas pas pas         Biedt de harten manche: 4
H 8 5     7 6                 Afspelen:        
V 10 5 4     A B 9 8     Contract: 4 (Noord)   -  Oost komt uit met ♠B. (Hoogste van een serie).
10 8 3     H 9 4                 - Zuid neemt ♠H en gaat troef trekken.
    H 5                     -  Speel 10 en laat deze 'door lopen'. (Snit)
    10 9 4 3                     - Neem nadat troeven zijn getrokken de klaver snit 
    H 7 6                       vanuit noord. Doe dat 2 keer. Zo vang je de heer.
    A V B 6                     Resultaat: 4 +2    
Spel: 2  6 3 2               Bieden:         Bieden:        
Oost/NZ V 9 3                     -  Oost opent de langste kleur: 1
    9 4 2         W N O Z     - West biedt de opvolgende kleur: 1♠
    A 10 5 4           1 pas     - Oost heeft een schoppen fit en 19 punten.
V 8 5 4     H B 10 7     1♠ pas 4♠ pas       Omdat west minimaal 6 punten belooft heb je
5 4     A H B 7 2     pas pas           er samen 25 of meer: Biedt 4♠ (manche)
7 5 3     A H 8                            
H V B 2     3     Contract: 4♠ (West)   Afspelen:        
    A 9                     - Als west aan slag komt, wordt troef getrokken.
    10 8 6                     - Jaag hierna klaver aas er uit: 11 slagen. 
    V B 10 6                              
    9 8 7 6                     Resultaat: 4♠ +1     
Spel: 3  A 10 7               Bieden:         Bieden:        
Zuid/OW B 10 7 3                   - Noord heeft 13 punten opent met de 4-kaart harten: 1♥
    A V 10         W N O Z     - Zuid heeft meer dan 6 punten en moet bijbieden.
    V 10 3               pas       De kleur die zuid kan bieden is klaver (2♣), MAAR
H 9 6 4 2     8 5     pas 1 pas 1SA       zuid heeft minder dan 10 punten. Dat mag dus niet.
H 6 4     A V 8 5     pas pas pas         Het (zwakte)bod is dus 1SA (6-9 pnt)
9 3 2     H 8 7 5                 Afspelen:        
7 5     H 8 2     Contract: 1SA (Zuid)    - West komt uit met zijn langste kleur, schoppen.
    V B 3                      -  De leider speelt klein op tafel en de boer wint.
    9 2                      - De leider neemt snits in ruiten (klein naar V), klaver
    B 6 4                       (♣V voorzetten) en schoppen (klein naar de 10).
    A B 9 6 4                   Resultaat: 1SA +2    
Spel: 4  2               Bieden:         Bieden:        
West/Allen H 4 3                     - Oost opent zijn laagste vierkaart: 1.
    H 8 6 5 3       W N O Z     - West heeft fit en "6  t/m 9 punten": 2.
    H 8 7 3         pas pas 1 pas                
7 6 5     A H V B     2 pas pas pas                
B T 9 8 6     V 7 5 2                 Afspelen:        
B 4     V 9 2                 - Als de leider aan slag is, troef trekken tot alle kleintjes
A 6 5     4 3     Contract: 2 (Oost)     er bij de tegenpartij uit zijn. Dan pas schppen spelen.
    10 9 8 4 3                     Speel je eerder dse hoge schoppen, dan troeft de
    A                       de tregenpartij die af met een kleine harten!
    A 10 7                                
    V B 10 9                   Resultaat: 2 contract    
Spel: 5 H V 8               Bieden:         Bieden:        
Noord/NZ H V 6 2                     -  Noord en zuid bieden om de beurt hun eigen kleur.
    A 6         W N O Z     - Er wordt geen fit gevonden, zodat na maximaal
    9 8 7 2           1♣ pas 1       aftasten het contract 1SA wordt.
7 4 3 2     A 5     pas 1 pas 1♠                
A 7     8 5 4 3     pas 1SA pas pas     Afspelen:        
B 10 5 4     V 9 7                 - Oost start met ♣V. Door de heer te zetten ('plaatje
A 6 3     V B 10 5     Contract: 1SA (N)       op plaatje') wordt ♣9 'gepromoveerd'.  Speel dit na!
    B 10 9 6                   - De leider moet zowel A als ♠A er uit pesten om
    B 10 9                       slagen in die kleuren te ontwikkelen.
    H 8 3 2                                
    H 4                     Resultaat: 1SA +1    
Spel: 6 8 4               Bieden:         Bieden:        
Oost/OW B 7 3                     - Oost heeft 18 punten en opent met 1.
    H 8 6 4 3       W N O Z     - West heeft fit en 10 punten. Hij biedt 3.
    A H 6             1 pas       (Met 6-9 punten had hij 2 geboden. Met 12+ 4).
6 2     A H V 6     3 pas 4 pas     - Oost telt (18+10=28 pnt) en biedt de manche: 4.
A H V 10     8 5 4 2     pas pas                    
B 10 3     A V 7                 Afspelen:        
10 5 3 2     V B     Contract: 4 (Oost)   - De leider treft alle troeven.
    B 10 9 7 3                    - Er kunnen drie ruitenslagen worden gemaakt door
    9 6                       de snit te nemen (B door laten lopen).
    9 5                                
    9 8 7 4                     Resultaat: 4 +1    
Hoofdstuk 4 - 5: De herbieding
Spel: 7  V 8 7 6               Bieden:         Bieden:        
Zuid/Allen 8 7                      - Zuid opent zijn langste kleur: 1(Niet zijn mooiste !!)
    B 10         W N O Z      - Na 1 - 1♠ is er nog geen fit gevonden.
    A V 8 7 6             1       Zuid heeft 13 punten en doet het zwaktebod van 1SA.
A B 5 4     10 9 3     pas 1♠ pas 1SA       Let op: De mooie hartens worden dus NIET geboden.
10 9     6 5 4 3 2     pas pas pas         Noord heeft de harten overgeslagen. Geen fit dus.
H 8 7     A V 9                 Afspelen:        
H 9 5 4     B 10     Contract: 1SA (Zuid)    - Neem voor een extra slag de "klaversnit": ♣2 naar ♣V !
    H 2                      - (Moeilijk) Als de leider elke keer dat hij aan slag is 
    A H V B                     ruiten speelt, zijn er twee lengteslagen te ontwikkelen.
    6 5 4 3 2                    - Valkuil: Wacht met harten. Je ontwikkelt 6 bij oost!
    3 2                     Resultaat: 1SA +1    
Spel: 8 V B 7 2               Bieden:         Bieden:        
West/- A 9 5 3                      - In de 2e biedronde herbiedt west zijn 6 kaart: 2♣. 
    H 6 5         W N O Z       Oost past      
    10 4         1♣ pas 1 pas                
A 5     8 6 4     2♣ pas pas pas                
8 2     H 7 4                 Afspelen:        
V B 4     A 10 8 7 3                   - Noord start met ♠V. Zuid geeft een 'aansignaal' met ♠9.
HVB873     6 5     Contract: 2♣ (West)    - Aan slag trekt de leider troeven.
    H 10 9 3                    - Als de troeven er uit zijn wordt op H gesneden.
    V B 10 6                     Doe dit door vanuit west V voor te spelen.
    9 2                                
    A 9 2                     Resultaat: 2♣ + 2    
Spel: 9 V 9               Bieden:         Bieden:        
Noord/OW 7 6 5 4 3                   - Noord opent zijn langste kleur (en niet zijn mooiste!)
    A H V B       W N O Z     - Zuid biedt 1SA: geen fit of hogere kleur en 6-9 pnt.
    H 2           1 pas 1SA     - Noord biedt zijn 2e, lagere kleur (2).
H B 10 3     A 7 6 5     pas 2 pas  2     - Nu weet zuid dat de eerste kleur een 5-kaart is en
10 9 8     H 2     pas pas pas         kan met een 3-kaart steunen: eindcontract 2.
7 6 5     10 9 8                 Afspelen:        
A V 4     10 9 7 5                 - Oost start ♣10. ♠5 is minder goed (start niet onder
    8 4 2         Contract: 2 (Noord)     een aas tegen troef)    
    A V B                     - Als de leider aan slag is neemt hij de harten snit.
    4 3 2                       Dit moet 2 keer vanuit noord. Steek over met ruiten!
    B 8 6 3                     Resultaat: 2 +2    
Spel: 10  A 6 4 3 2             Bieden:         Bieden:        
Oost/Allen V 7 5 3                     - West opent zijn langste kleur: 1.
    A 10         W N O Z     -  Oost heeft 6-9 punten en moet 1SA bieden.
    8 7             pas pas       Voor 2 (zijn langste keur) heeft hij te weinig punten.
V B 10     9 5     1 pas 1SA pas       Pas vanaf 10 punten mag je op 2-niveau bieden.
A 10 9 8     6 4     pas pas         -  Omdat oost met 1SA 6 - 9 punten aan geeft zijn er
H 5 3     V B 8 7 42                   onvoldoende punten voor de manche. West past.
A 3 2     H 6 4     Contract: 1SA (Oost)   Afspelen:        
    H 8 7                     - Zuid speelt ♣ vrouw, die het best in west genomen kan
    H B 2                       worden. Hou ♣H als 'oversteek' bij de lange ruitens.
    9 6                     - Speel de ruitens vrij (begin met de heer!). 
    V B 10 9 5                   Resultaat: 1SA +1    
Spel: 11 H 6 5 2               Bieden:         Bieden:        
Zuid/- 2                     - Noord opent 1 en steunt partner na diens 1♠ bijbod
    A V B 8 5 3     W N O Z     - Steunen hoge kleur gaat voor het bieden eigen 6-kaart.
    H 7               pas     - Na zwaktebod van noord (13/14 pnt) past zuid.
9 7     V 10 4     pas 1 pas 1♠                
A B 9 8 3   H 7 6 4     pas 2♠ pas pas                
H 4 2     9 6     pas           Afspelen:        
10 5 2     A V 9 3                 - Trek eerst alle troeven. Ontwikkel hierna de ruiten.
    A B 8 3         Contract: 2♠ (Zuid)     - Troef: Neem de snit (klein naar de boer)
    V 10 5                     - Ruiten: Laat de 10 doorlopen. Je maakt 6 ruitenslagen.
    10 7                                
    B 8 6 4                     Resultaat: 2♠ +2 of zelfs +3
Spel: 12 6 4 3 2               Bieden:         Bieden:        
West/NZ 8 5                     - West opent 1 en herbiedt 2: 
    10 8 7         W N O Z              5 kaart harten en 4 kaart ruiten
    A V 10 8       1 pas 2♣ pas     - Oost heeft 3 hartens en 14 punten => harten manche !
A 9 5     H 10 8     2 pas 4 pas                
A H 7 3 2   V B 6     pas pas         Afspelen:        
V 9 6 2     A 5 3                 - Begin met troeftrekken.  
6     H B 4 3                 - Speel vanuit oost een kleine ruiten naar de vrouw.
    V B 7         Contract: 4 (West)     Je verliest één ruiten (en maakt er 3 !) en één klaver.
    10 9 4                     - Speel klaver 6 naar tafel. Als noord pakt gooi je op
    H B 4                       klaver heer een verliezende schoppen af.
    9 7 5 2                     Resultaat: 4 +1    
Spel: 13  H B 9 5 2             Bieden:         Bieden:        
Noord/Allen 4 2                     - Noord opent zijn langste kleur: 1♠
    A H V 3         W N O Z     - Zuid (8 punten) mag niet op 2 niveau bieden: 1SA
    8 6           1♠ pas 1SA     - Noord biedt zijn 2e kleur: 2
8 6     A 4 3     pas 2 pas 2♠       Dit betekent: 5 krt schoppen, 4 krt ruiten en 13/14 pnt.
A 7 6 3     V B 10 8     pas pas pas       - Nu zuid weet dat noord een 5 krt schoppen heeft,
10 9 8 7     5 2                   kan hij met een driekaart steunen.
H B 9     A 10 7 4                            
    V 10 7                     Afspelen:        
    H 9 5                     - West komt uit met 10. Leider gaat troef trekken.
    B 6 4         Contract: 2♠ (Noord)   - Oost aan slag speelt V. Zo wordt H 'gevangen'.
    V 5 3 2                     Resultaat: 2♠ + 1    
Spel: 14 9 8               Bieden:         Bieden:        
Oost/- 10 5                     - West opent met 1♣, de laagste vierkaart
    A V 8 7         W N O Z     - Oost herhaalt zijn hartenbod zonder sprong 
    A 10 9 8 2           pas pas       6-kaart en 6 t/m 9 punten.
A V 2     B 10 7     1♣ pas 1 pas     Afspelen:        
4 3     H V B 9 62     1SA pas 2 pas     - Zuid start met ruiten boer. NZ maken 2 ruiten slagen.
H 5 4 3     6 2     pas pas         - Als eerste gaat de leider troef trekken. 
H V 4 3     B 6                 - Pas als bij de tegenstanders de troeven op zijn, wordt
    H 6 5 4 3                     klaver aas 'er uitgejaagd'.
    A 8 7                     - Als laatste wordt (met succes) de schoppen snit
    B 10 9         Contract: 2 (Oost)     genomen. Speel de boer voor en laat deze doorlopen.
    7 5                     Resultaat: 2 +1    
Spel: 15 3 2               Bieden:         Bieden:        
Zuid/NZ A 4 2                     -  Zuid opent met 11♠    
    V 8 4         W N O Z     - Noord heeft 12 punten met mag dus 2♣ bieden.
    A V B 5 2             1♠     - Zuid herbiedt de schoppens zonder sprong:
B 10     A 9 8     pas 2♣ pas 2♠       zeskaart en 'minimale' opening (13 punten)
V 9 6 5     10 8 7     pas  4♠ pas pas     - Noord heeft 13 punten en nu partner een 6-kaart 
H 10 9 5     A 7 6 3 2     pas             schoppen heeft ook steun! Noord biedt 4♠ !
9 8 7     10 3                 Afspelen:        
    H V 7 6 5 4                   - Zuid moet om maar één schoppen te verliezen twee
    H B 3         Contract: 4♠ (Zuid)       maal schoppen vanuit noord spelen.
    B                       Na ruiten start moet de leider hiervoor 2x oversteken.
    H 6 4                     Resultaat:  4♠ +1    
Spel: 16 V 7 3               Bieden:         Bieden:        
West/OW A B 9 6                     - Als oost voor de 2e keer aan de beurt is, weet hij dat
    9 7 5 3         W N O Z       er geen fit is, maar wel genoeg punten voor de manche.
    8 5         1♣ pas 1 pas       Oost maakt het bieden af met 3SA
A B 6     H 10 9 8     1SA pas 3SA pas     Afspelen:        
7 2     H V 4 3     pas pas         -  Noord komt uit met 6 (kleintje belooft plaatje)
V B 10 2     H 6 4                   De leider speelt de vrouw en die houdt.
A V 3 2     H 6                 -  Speelplan: Ontwikkel de ruitens eerst.
    5 4 2                       Als de aas er uit is heb je drie ruitenslagen.
    10 8 5                       Begin NIET met klaver. Zie je waarom?
    A 8          Contract: 3SA (W)     - Een schoppensnit kan extra slagen opleveren. 
    B 10 9 7 4                   Resultaat: 3SA +1 of +2