Bridge beter bij Schiedam '59

9. De Stayman conventie (Na 1SA opening)
.


Algemeen

Bijna altijd is een 4/4♠ contract te prefereren boven 3SA indien er een fit is in één van deze kleuren.
Een belangrijk hulpmiddel om na een 1SA opening deze fit te ontdekken is de “Stayman conventie”.
Een conventie is een bieding die ‘niet echt’ is.

In dit geval is een bod van 2♣ na een 1SA opening een vraagbod. Je geeft je niet aan dat je klavers hebt, maar vraagt aan de 1SA openaar of hij bij zijn opening toevallig een vierkaart harten en/of schoppen heeft.

Wanneer Stayman ?

Met Stayman proberen we na 1SA met 2♣ een mogelijke 4-4 fit in harten of schoppen te ontdekken.

De eisen:

  • Je hebt een vierkaart harten en/of schoppen

  • Minimaal 8 punten

Antwoorden op 2♣ (Stayman)

Aangezien 2♣ een vraagbod is, moet de 1SA openaar hier op antwoorden. De antwoorden:

  • 2        - Geen 4 kaart harten of schoppen

  • 2       - 4 kaart harten, misschien ook 4 kaart schoppen.

  • 2♠       - 4 kaart schoppen, geen 4 kaart harten.

8.4. Hoe verder ?

De bijbieder heeft na het antwoord meestal genoeg informatie om het bod af te maken: 3SA of 4/4♠.

Alleen met 8/9 punten is het nog niet duidelijk of de manche gespeeld kan worden.
Doe in dit geval een ‘invite’ met 2SA (geen fit gevonden) of een verhoging naar 3/3♠ ipv 4/4♠ niveau
Partner moet met een minimale 1SA opening (15 punten) passen. Met 17 wordt de manche geboden.
Met 16 punten wordt gekeken of het 'mooie' (bv mooie 5-kaart of enkele tienen) of 'slechte' hand is.
Het inviterend bieden wordt in een aparte les behandeld.

    De Stayman conventie

   Met 2♣ wordt gevraagd of de 1SA openaar één of
   meerdere vierkaarten hoog heeft.

   Antwoorden:

  • 2     Geen vierkaart hoog

  • 2    4-kaart harten, eventueel ook 4-kaart schoppen

  • 2♠    4-kaart schoppen, geen vierkaart harten
x

Jos van den Dool