Bridge beter bij Schiedam '59

4. De 2e biedronde (Openaar)


4.1 Algemeen

Nadat door de openaar en de bijbieder een bod is gedaan, zijn we toe aan de 2e biedronde. Indien het eindcontract nog niet geboden kan worden, wordt de hand verder omschreven.

In de tweede biedronde wordt naast een verdere 'omschrijving van de hand' (de verdeling) ook de kracht aangegeven.

Verderop in de cursus zullen we zien dat handen met 15-17 punten vaak met 1SA worden geopend.
Als we één in een kleur openen maken we onderscheid tussen een minimale/zwakke opening van 13/14 punten en een sterke opening van 18/19 punten.

4.2 'Zwakke openingen'

In de 2e biedronde moet de openaar met zijn bod naast de verdeling (‘geboden kleur’) ook aangeven dat hij zwak is (13/14 punten).

Met de volgende biedingen geeft openaar aan dat hij 13/14 punten heeft gehad:

 • FIT: Steunen partner met 4-kaart zonder sprong.
  bv: 1♣ - 1 - 2

 • Herbieden van SA (Sans atout) zonder sprong
  bv: 1♣ - 1 - 1SA   en ook
        1 - 2♣ - 2SA

 • Herbieden eigen kleur : 6 kaart
  bv:  1♣ - 1 - 2♣
  (Openaar heeft 6 kaart klaver en 13/14 punten)

 • Herbieden lagere kleur zonder sprong  (“Hoog – laag” bieding).

  Als de eerst geboden kleur een 5-kaart is en de tweede biedbare kleur een vierkaart,
  kan de 2e kleur op 2 niveau worden geboden. 
  Bv. 5 kaart harten en 4 kaart klaver. Harten is hoger dan klaver.

  bv:  1 - 1♠ - 2♣  : Openaar heeft een 5-kaart harten en een 4-kaart klaver.

  LET OP (moeilijk):
  Als de 5-kaart lager is de 4-kaart mag je de 4-kaart niet noemen als partner deze heeft overgeslagen !

  bv: 1♣ - 1♠ - ??
  Stel: Je hebt een 5-kaart klaver en een 4-kaart harten. Partner heeft harten overgeslagen!
          Je mag met een zwakke opening deze 4-kaart NIET noemen.

    Zwakke opening (13-14 pnt) – De herbieding

 • FIT: Steun partner zonder sprong.

 • Sans atout zonder sprong (meestal 1SA) : Geen fit (of biedbare kleur) op één niveau.

 • Herbieden eigen kleur zonder sprong: 6-kaart.

 • Herbieden lagere kleur (“Hoog-laag” bieding)
  - 2e kleur op 2 niveau als 1e kleur een 5-kaart is.
  - Eis: 1e kleur moet hoger in rang zijn dan de 2e.


4.3 'Sterke openingen'

De openaar heeft op één niveau geopend en moet in de 2e biedronde aangeven dat hij meer dan 13/14 punten heeft gehad. Dit hoofdstuk is vrij lastig en wordt pas na de 1SA opening (15-17 punten, verdeelde hand) behandeld.

In grote lijnen wordt in de 2e biedronde hetzelfde geboden als bij zwakke openingen, met als groot verschil dat het bod met een sprong wordt geboden.

Met de volgende biedingen geeft openaar aan dat hij met meer dan 13/14 punten heeft geopend:
(Let op: Met 15-17 punten en een verdeelde hand wordt 1SA geopend. Dit wordt later behandeld)

 • FIT: Steunen partner met 4-kaart met sprong.
  bv: 1♣ - 1 - 3
      
     (Openaar heeft 15 - 17 punten met fit. (met 18/19 punten wordt meteen 4 geboden)

 • Herbieden van SA (Sans atout) met sprong
  bv: 1♣ - 1 - 2SA   en ook
        1 - 2♣ - 3SA
         
  (Openaar heeft 18/19 punten met een verdeelde hand)

 • Herbieden eigen kleur met sprong : 6 kaart
  bv:  1♣ - 1 - 3♣

          (Openaar heeft 6 kaart klaver en 16 - 19 punten)

 • Herbieden lagere kleur met sprong  (“Hoog – laag” bieding).
  bv:  1 - 1♠ - 3♣
          (Openaar heeft 5 kaart harten, 4 kaart klaver en 16 - 19 punten)
 • "Reverse bieden"
  Als de openaar een kleur biedt die partner heeft overgeslagen moet hij:
  - extra puntenkracht hebben (vanaf 16 punten)
  - Minimaal een 5-4 verdeling hebben, waarbij de eerste kleur een vijfkaart is.
  Reverse bieden is vrij ingewikkeld en wordt in de gevorderden cursus behandeld.

    Sterke 1 opening (15-19 pnt) – De herbieding

 • FIT: Steun partner met sprong.

 • Sans atout met sprong (meestal 2SA)
  - Geen fit (of biedbare kleur).
  - Eis: 18/19 punten (met 15-17 open je 1SA)

 • Herbieden eigen kleur met sprong: 6-kaart.

 • Herbieden lagere kleur (“Hoog-laag” bieding)
  - 2e kleur op 3 niveau als 1e kleur een 5-kaart is.
  - Eis: 1e kleur moet hoger in rang zijn dan de 2e.


 • "Reverse bieden" - Moeilijk: Zie gevorderden cursus
  - Bieden kleur die partner overgeslagen heeft.
  - Eis: Eerst geboden kleur moet een 5+ kaart zijn.

 


x

Jos van den Dool