Bridge beter bij Schiedam '59

3. Het bijbod


1.1 Algemeen

De partner van de openaar is de bijbieder.
Het bijbod is het eerste bod dat gedaan wordt nadat partner heeft geopend.
Belangrijk: Een bijbod mag gedaan worden vanaf 6 punten. Met minder pas je.

Limietbod of ongelimiteerd bod

In het cursusboekje wordt onderscheid gemaakt tussen een gelimiteerd en een ongelimiteerd bod.
Met een gelimiteerd bod geef je exact aan hoeveel punten je hebt. Met een limietbod wordt ook aangegeven of je al dan niet een ‘fit’ (vierkaart steun) hebt.

Met een ongelimiteerd bod is nog niet bekend hoeveel punten je hebt. Er is ook nog geen fit gevonden.

Algemene regels:

 • Bijbieden mag (moet) vanaf 6 punten.
 • Steun partner in geval van een fit.
 • Nog geen fit => Biedt 'zo goedkoop mogelijk' een nieuwe kleur (indien mogelijk).
 • Bieden van een nieuwe kleur op 2 niveau mag vanaf 10 punten
 • Heb je 6 - 9 punten en geen biedbare kleur op 1 niveau, biedt 1SA

3.2. Limietantwoorden

Met het limietbod geef je in één keer aan hoeveel punten je hebt.
Partner kan hierop bepalen of hij naar de manche gaat of past.

Situatie 1: Je hebt een fit

Als partner opent en je hebt een fit, dan kunnen we partner steunen en meteen doorgeven hoeveel punten we hebben:

-  6  -  9 punten           Steun op 2 niveau                   Voorbeeld: 1 - 2
- 10 - 11 punten          Steun op 3 niveau                   Voorbeeld: 1 - 3
- 12+ punten               Biedt de manche                     Voorbeeld: 1 - 4

Situatie 2: Je hebt geen bod op 1 niveau

Als partner opent en je hebt geen fit, dan biedt je je eigen kleur.
De regel is echter dat je pas op 2 niveau mag bieden als je 10 punten of meer hebt.

Om aan te geven dat je geen fit en minder dan 10 punten hebt, biedt je 1SA

Voorbeeld: 1 – 1SA
Hiermee wordt aangegeven:   - Ik heb geen harten steun
                                               - Ik heb geen 4 kaart schoppen
                                               - Ik heb minder dan 10 punten

3.3.Ongelimiteerd bijbod

Als je nog geen fit hebt gevonden en een nieuwe kleur in de aanbieding doet, is je bod ongelimiteerd. Dit wil zeggen dat er nog geen bovengrens qua punten aan je bod.
                    
Voorbeelden:
1 – 1♠       : Geen harten fit, wel vierkaart (of meer) schoppen. Nog geen bovengrens aan aantal punten.
1♠ – 2       : Geen schoppen fit, we; vierkaart (of meer) harten. 10 punten of meer. Nog geen bovengrens.

 

                         Het bijbod: Samenvatting

 • Bijbieden vanaf 6 punten.

 • Steun partner in geval van een fit.
  6 – 9 punten              : Steun zo laag mogelijk.
  10 – 11 punten          : Steun met sprong.
  12+ punten                : Biedt de manche.

 • Nog geen fit => biedt ‘zo goedkoop mogelijk’ een nieuwe kleur.
 • Bieden van nieuwe kleur op 2-niveau vanaf 10 punten.
 • Kun je op 1 niveau geen nieuwe kleur meer bieden en
  minder dan 10 punten => Biedt 1SA


 • Biedt als je keuze hebt je langste kleur eerst.
  Een bod op één niveau gaat echter voor. (uitzonderingen in vervolgcursus)x

Jos van den Dool