Bridge beter bij Schiedam '59

1. Inleiding tot het bieden


1.1 Algemeen

Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Startersbridge’.
In de cursus Startersbridge zijn de beginselen van het bridgespel behandeld, met de nadruk op het af- en tegenspelen. Het bieden is niet behandeld, maar begrippen als ‘contract’, ‘deelscore’ en ‘manche’ zijn wel bekend. Ook de puntentelling is aan bod gekomen, waarbij behandeld is dat een contract in de hoge kleuren (harten en schoppen) lucratiever is dan in klaver en ruiten.

Doel van het bieden is om samen met de partner het optimale contract te bepalen.

De twee belangrijkste doelstellingen zijn dan ook:

            1. Het vinden van een fit (samen 8 troeven)
            2. Het bepalen van de hoogte van het contract (deelscore, manche, slem)

1.2. De basis

Het bieden gebeurt in een speciaal voor het bridge ontwikkelde code.
Hierbij wordt eerst een aantal slagen genoemd. Daarna wordt de speelsoort (klaver, ruiten, harten, of Sans Atout) genoemd. Ieder bod, behalve PAS, moet hoger zijn dan het voorgaande.

Om dit te bereiken hebben de vier kleuren een volgorde. Klaver is het laagst, gevolgd door ruiten, harten, schoppen en sans atout.

Kleur volgorde:

Klaver – Ruiten – Harten – Schoppen – Sans Atout

Voorbeelden:  2 harten          - 8 (2 + 6) slagen met harten als troef.
                       3 Sans atout    - 9 (3 + 6) slagen zonder troef

Een bod bestaat uit:

1. Het aantal slagen dat je denkt te maken (beginnend vanaf de 7e slag)

2. De speelsoort (klaver, ruiten, harten, schoppen of sans atout)Het bieden gaat van laag naar hoog.  De hele trap:

biedtrap
1 ♣

1

1

1 ♠

1 SA

2 ♣

2

2

2 ♠

2 SA

3 ♣

3

3

3 ♠

3 SA

4 ♣

4

4

4 ♠

4 SA

5 ♣

5

5

5 ♠

5 SA

6 ♣

6

6

6 ♠

6 SA

7 ♣

7

7

7 ♠

7 SA

1.3. Enkele begrippen

Begrip Betekenis 
Deler Degene die het spel heeft gedeeld, dan wel door het board als deler is aangewezen.
Openaar Degene die het eerste een bod (anders dan pas) heeft gedaan.
Bijbieder De partner van de openaar.
Tegenbieder De ‘tegenpartij’ van de openaar.
Contract Het aantal slagen dat de leider moet maken in de geboden kleur.
Deelscore Een (laag) contract. Als het wordt gemaakt krijg je 50 bonuspunten
Manche Een (hoog) contract waarbij je 100 of meer slagenpunten biedt.
Als het wordt gemaakt krijg je 300 of 500 bonuspunten (afhankelijk van kwetsbaarheid).
Slem

Een (heel erg hoog) contract, waarbij je 12 (klein slem) of 13 (groot slem) biedt.
Als het wordt gemaakt krijg je 800 of 1250 bonuspunten (afhankelijk van kwetsbaarheid)

Renonce

nul kaarten van een kleur

Singleton

één kaart van een kleur

Doubleton

Twee kaarten van een kleur

1.4. Het biedproces

Het bieden is gebonden aan strikte spelregels. Deze worden hier in het kort beschreven. Wat je moet bieden wordt in de volgende hoofdstukken behandeld.

Het biedproces:

 • De deler begint het bieden. Hij doet een bod of past.
 • Hierna is de linker tegenstander aan de beurt.
  Deze kan passen of een bod doen, dat hoger is dan het tot dan toe gedane bod.
 • Als er drie keer achter elkaar is gepast, is het bieden ten einde.
  Het laatst gedane bod is hierna het contract.
 • Degene die als eerste de kleur van het contract heeft geboden (of sans atout) speelt het spel.
  Dit hoeft dus niet degen te zijn die het laatste heeft geboden!
 • Degene die links zit van degene die het spel speelt, komt uit.
  Pas hierna gaat de dummy open en wordt kan het afspelen beginnen

1.5. Belangrijke uitgangspunten

Een aantal van de onderstaande punten zullen pas in één van de volgende lessen worden behandeld, maar zijn belangrijk genoeg om nu al vast te benoemen.

 • Tijdens het bieden moet je goed in de gaten houden of je openaar, bijbieder of de tegenbieder bent.
  Voor de openaar gelden andere regels dan voor de bijbieder. Het tegenbieden is ook weer een verhaal apart.
 • In de eerste lessen zullen we ons volledig focussen op de openaar en de bijbieder (partner openaar).
 • Tijdens het bieden wordt met partner in bridgecode informatie uitgewisseld over het aantal punten dat je hebt en het aantal kaarten dat je van een bepaalde kleur hebt.
 • Met behulp van deze informatie kun je bepalen wat er troef wordt en hoe hoog je gaat spelen.
 • Heb je “fit” (bij voorkeur harten of schoppen), steun partner !
Met partner samen minder dan 25 punten :    Stop zo snel mogelijk af en speel de deelscore.
Met partner samen 25 punten of meer       :    Speel de manche

 


x

Jos van den Dool