Bridge beter bij Schiedam '59

13. De tegenpartij biedt mee.
.


Algemeen

Als de tegenpartij mee biedt, hebben we vaak minder biedruimte. Het bod dat we wilden doen kan vaak niet meer, of moeten we noodgedwongen een niveau hoger doen. Vooral in het begin zit je vaak met de handen in het haar en kom je door zo’n vervelend tegenbod niet in het goede contract.

Na een volgbod van de tegenstander heb je vier mogelijkheden:

 • Bieden
 • Negatief doublet
 • Cue
 • Passen

13.1.  Bieden na een volgbod (van tegenpartij)

Voor het bijbieden na een ‘vijandig’ volgbod is het van belang of we door dit bod worden gestoord of niet. Worden we niet gestoord, dan bieden we wat we normaal ook geboden zouden hebben. Dit heeft dan dezelfde betekenis als dat er niet tegen geboden zou zijn. Alleen voor een 1SA bijbod moet je naast de 6 – 9 pnt ook een stop hebben in de door de tegenpartij geboden kleur.
Worden we wel gestoord, dan kunnen we noodgedwongen onze kleur op 2-niveau pas gaan bieden. Om het kaas niet van het brood te laten eten, mogen we onze eigen kleur (5-kaart !) al vanaf 8 punten (ipv 10 pnt) bieden op 2-niveau. Belangrijk is wel dat de bovengrens van ons bijbod 11 punten is !

Als je hand niet aan de bovenstaande criteria voldoet, dan komen een informatie doublet (Hfd 13.2), cue (bod in de kleur van de tegenpartij, Hfd 13.3) of  pas in aanmerking.


    Bieden na volgbod tegenpartij
 • We worden WEL gestoord door volgbod:

  • Bod op 2 niveau : vijfkaart en precies 8-11 pnt
   Belangrijk: Door volgbod is bod op 2-niveau geen 10+ meer !!
  • 1SA/2SA : 6- 9 pnt/ 10-11 pnt en stop kleur tegenpartij.
   Eigen kleur (die niet geboden kan worden) komt helaas niet aan bod.
   Let op: Informatie doublet is vaak een beter alternatief.

 • We worden NIET gestoord door volgbod:

  • Bieden wat we normaal zouden bieden.
   Blijft zelfde betekenis houden alsaf or geen vogbod was geweest..
  • 1SA/2SA : 6- 9 pnt/ 10-11 pnt en stop kleur tegenpartij.
   Let op: Informatie doublet is vaak een beter alternatief.

 


 

13.2.  Negatief doublet

Als je door de tegenpartij wordt gestoord en een volgbod komt niet in aanmerking (je hebt meer dan 11 punten en/of  je bezit geen 5-kaart), dan kun je met een informatie doublet toch aangeven dat je ‘iets’ hebt. Wat dat ‘iets’ is volgt hier onder.

Situatie:           Partner opent, tegenpartij doet storend volgbod.
Betekenis:       Ik heb wat, maar kan door volgbod geen goed bod doen.
                        Afspraak: doublet op hoge kleur tegenpartij belooft altijd 4 kaart in de andere hoge kleur.

Voorbeeld:      ♠: xx   : HVxx   : Vxxx   ♣: Axx   
                        Partner opent met 1♣. Tegenpartij doet 1♠ volgbod.
                        Biedt “Doublet” om 4-kaart harten aan te geven.

    Negatief doublet

    Situatie: Wij hebben geopend en tegenpartij doet een volgbod.

         Je geeft een negatief doublet als:

 • Je door het volgbod bent gestoord.
 • Lengte (vanaf een 4-kaart) hebt in de ongeboden kleur(en).
 • Je wilt wel bieden, maar zit “vast” door het storende volgbod.

Verdere afspraken:

 • Doublet op SA is altijd straf.
 • Doublet op hoge kleur belooft altijd de andere hoge kleur.
 • Partner MOET bieden, ook met nul punten.

  Uitzondering:  Je mag natuurlijk passen als je zelf denkt dat het (veel) down zal gaan.
                         Je maakt dan van partners informatiedoublet een strafdoublet.
                         Dit doe je als je bv zelf een zeskaart hebt in de kleur van de tegenpartij.
 • Boven 2♠ is doublet niet informatief meer, maar voor straf.
 • Voor gevorderden:

  Uitzondering: Doublet op zwak sprongbod tegenpartij is ook boven 2♠ informatief.

  Voorbeelden:
  - Preëmptieve openingen tegenpartij op 3 niveau.
  - Na zwakke sprongvolgbiedingen tegenpartij.
  - Na Preëmptieve steunbiedingen. Bv 1♥ – pas - 3♥ (bij sommigen zwak !) – doublet

13.3.  Cue bod – bieden kleur tegenpartij

Als je 12 punten of meer hebt en geen negatief doublet kan geven (doublet is 1e keus), kun je met een bod in de kleur van de tegenstander aangeven dat je 12+ punten hebt.
Partner zal SA bieden met een stop in de keur van de tegenpartij.
Als je hierna alsnog je eigen kleur biedt, heb je een 5+ kaart en 12+ pnt.

13.4.  Passen na een volgbod (van de tegenpartij)

Passen lijkt het makkelijkste bod, maar is in de praktijk het moeilijkste. Een pas kan zwak zijn, maar het is ook mogelijk dat je door het volgbod geen goed bod meer hebt. Dit laatste is het geval als je lengte hebt in de kleur van de tegenpartij. Je kunt hierbij nog vrij sterk zijn.

Partner moet er dus rekening mee houden dat een pas niet zwak hoeft te zijn. Een goede afspraak is dat partner het bieden open moet houden en dus niet mag passen. Na bv. 1♣ – 1♠ – pas – pas moet de openaar bieden.

Later meer over deze (belangrijke) situatie.

13.5.  De tegenpartij volgt met 1SA (15-17 pnt)

Een goede afspraak is:

  • Doublet : straf (vanaf ca. 8 punten). Partner moet passen.
  • Bieden: lange kleur en zwak (minder dan 8 punten). Partner moet passen.

    Overige biedingen na volgbod tegenpartij

 • Cue (bod in kleur tegenpartij)

  - 12 + punten
  - Partner moet SA bieden met stop in kleur tegenpartij.

 • Passen

  - Zwak
  - Je zit tegen in de kleur van de tegenpartij. Je kunt (of wilt !) geen SA bieden.
    Je hoopt dat partner bieden open houdt met doublet, waar jij dan strafdoublet van maakt.

 • Strafdoublet

  - Als de tegenpartij 1SA volgt, is doublet niet informatief, maar voor straf (8+ punten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


x

Jos van den Dool